Socialtjänstlagen, SOL

När du vänder dig till socialtjänsten och ansöker om stöd och hjälp, är det socialtjänstlagen (SoL) som är den lagstiftning som används i första hand.
 

Vad innehåller socialtjänstlagen?


De övergripande målen för socialtjänsten är att man ska främja människors:
  • ekonomiska och sociala trygghet
  • jämlikhet i levnadsvillkor
  • aktiva deltagande i samhällslivet 

Socialtjänstlagen är en ramlag. Det betyder att det inte är detaljstyrt vad du kan ansöka om. Det kan nämligen vara väldigt olika från person till person vad man behöver för att kunna ha levnadsvillkor enligt socialtjänstlagens mål. Det kan till exempel vara boendestöd, kontaktperson eller någon annan stödinsats för att få vardagen att fungera.
 

Kontakt


Du ansöker, muntligt eller skriftligt, till socialsekreterare på Avdelningen för stöd och service eller Vuxenenheten. En socialsekreterare utreder om du har rätt till det du ansökt om. Du får sedan ett beslut om detta.
 

Stöd och service ansvarar för insatser till

  • Barn och vuxna med utvecklingsstörning
  • Barn och vuxna med fysisk funktionsnedsättning
  • Barn med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

Vuxenenheten ansvarar för insatser till

  • Vuxna med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Om du vill få mer information eller göra en ansökan, ring kommunens växel 035-13 70 00 och fråga efter socialsekreterare på avdelningen för stöd och service eller vuxenenheten.

Att överklaga ett beslut


Om du inte är nöjd med de beslut som fattats, kan du överklaga inom tre veckor från det datum då du fick beslutet.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2015-03-04

Dela med andra

Kontakt
Socialförvaltningen

socialforvaltningen@halmstad.se
035-13 70 00

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun