Villkor

För att kunna söka och använda ett Följa med-kort skall du ha en funktionsnedsättning. Med funktionsnedsättning menas nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.

Man ska vara bosatt i Halmstads kommun.

De platser som du besöker med Följa med-kort enligt aktuell lista, tar emot din stödperson utan avgift. Själv erlägger du  entré eller avgift hos respektive arrangör.

Stödperson kan vara en god vän, kontaktperson, släkting, granne, god man eller annan person utanför familjen. Som stödperson ses inte maka/make, sambo, partner eller liknande. I dessa fall bedöms det som en egen privat aktivetet och då bör inte Följa med-kort användas. Är du under 18 år skall vårdnadshavare söka kortet och fylla i uppgifter.
Är du över 18 år kan du söka själv.

Du får vara beredd på att vi ställer frågor om  din funktionsnedsättning om vi behöver göra det. Detta för att kortet inte skall missbrukas.

Anställd inom Halmstads kommun, Frösunda, assistansbolag eller liknande uppdragstagare kan ej vara stödperson i tjänsten vid bruk av Följa med-kort.

Kortet gäller i nuläget 2 år och kan sedan förlängas.

Alla uppgifter skall fyllas i när man ansöker.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2015-02-25

Dela med andra

Kontakt
Socialförvaltningen
Hasse Olsson
Projektansvarig
hasse.olsson@halmstad.se
035-136788
Kungsgatan 36

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun