Kontakta oss

Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon Öppettider för besökare Besöksadress
035-13 70 00 Måndag-torsdag Rådhuset, Kyrkogatan 5
  Kl. 08.00 - 17.00  
Telefontider   Postadress
Måndag-torsdag Fredag 301 05 Halmstad
Kl. 07.00 - 19.00 Kl. 08.00 - 16.00  
    E-post
Fredag Se kartalänk till annan webbplats direkt@halmstad.se
Kl. 07.00 - 16.00    
Exempel på boende

Exempel på boende

Boende för personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning kan behöva hjälp och stöd i sitt boende. För att söka stöd i egen lägenhet eller en plats i ett boende, vänd dig till socialförvaltningens socialsekreterare via 035-13 70 00.

Stöd i egen lägenhet 

Kommunen erbjuder stöd till dig som kan bo i egen lägenhet.

Hjälp med omvårdnad, städning, tvätt, inköp och liknande

Du kan söka hemtjänst hos hemvårdsförvaltningen oavsett vilken ålder du är i eller vilken typ av funktionsnedsättning du har. 

Boendestöd - pedagogisk och praktisk hjälp

Socialförvaltningen har särskilt utbildad personal för olika målgrupper. Till exempel kan personer med utvecklingsstörning ansöka om boendestöd.

Stöd i boendet och/eller stöd för att delta i samhällets aktiviteter

För personer med psykiatriska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar finns socialt stöd.

Hjälp med att ordna lägenhet

Garantiboende innebär att du som av olika anledningar inte har möjlighet att skaffa ett boende på egen hand, får hjälp att ordna lägenhet.

Bostadsanpassning

Har du en funktionsnedsättning som gör att du inte klarar dina vardagliga sysslor i bostaden, exempelvis personlig hygien, matlagning och förflyttning kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag hos fastighetskontoret.

Bostad med särskild service

Om du behöver ett boende med närhet till personal som är utbildad för att ge omvårdnad till personer med funktionsnedsättningar, kan du ansöka om bostad med särskild serviceenligt Lagen om stöd och service, LSS. Det kan vara en servicebostad eller en gruppbostad, och drivas antingen av kommunen eller privata vårdföretag. Kommunen tillhandahåller lägenheten och du hyr i andra hand av kommunen.

För dig med mindre behov av stöd

En servicebostad är till för dig som kan bo i en lägenhet utan direkt närhet till personal och gemenskapsutrymmen. Du får stöd av personal som kommer vissa bestämda tider. 

För dig med större behov av stöd

Gruppbostad är till för personer med funktionsnedsättning som har behov av närhet till personal som oftast arbetar dygnet runt.

Annan särskilt anpassad bostad

Med detta menas en lägenhet med viss grundanpassning för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Ingen personal ingår utan personalstöd söks separat, till exempel hemtjänst eller personlig assistans.

Tillsyn (kontroll) av boenden

Vissa av socialförvaltningens boenden drivs av kommunen och vissa av Frösunda. Socialförvaltningen kontrollerar att Frösunda gör det som står i avtalet. Samtidigt kontrolleras även kommunens egna boenden. Tillsynen startade 2009-02-01. Under det året gjordes två inspektioner per boende. Från 2010 är det en inspektion per boende och år.

Boende på vårdhem

Vårdhemsboende innebär att du får vård och/eller behandling under en period för att kunna leva ett så fullvärdigt och självständigt liv som möjligt när du kommer hem igen.

Att överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med de beslut som fattats, kan du överklaga inom tre veckor från det datum då du fick beslutet.

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun