Funktionsnedsättning

Musikfestival med ungdomar från fritidsverksamheten

Musikfestival med ungdomar från fritidsverksamheten

Att ha en funktionsnedsättning innebär att man på grund av skada eller sjukdom kan behöva hjälp och stöd för att leva som andra och aktivt delta i samhället.

Vad är en funktionsnedsättning?

En funktionsnedsättning kan vara

 • begåvningsmässig (utvecklingsstörning)
 • psykisk (till exempel tvångssyndrom)
 • neuropsykiatrisk (till exempel ADHD, Aspergers syndrom)
 • fysisk eller medicinsk (till exempel synskada, rörelsehinder, svår epilepsi)

Vilken hjälp kan jag få?

Många olika myndigheter och organisationer kan ge stöd och hjälp till dig som har en funktionsnedsättning. Viss hjälp har du rätt att få enligt lag, till exempel enligt

 • Hälso- och sjukvårdslagen (HSL),
 • Socialtjänstlagen (SoL)
 • Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Ibland görs en behovsprövning. Annat stöd kan du få bara genom att anmäla ditt intresse.

Många insatser riktar sig enbart till dig som har en varaktig funktionsnedsättning.

Psykisk funktionsnedsättning: Guide över stöd och servicePDF

Vart vänder jag mig?

Vänd dig till en handläggare på avdelningen för stöd och service eller vuxenenheten om du vill göra en ansökan om stöd enligt LSS eller SoL, eller om du vill ha mer information om vilket stöd du kan få.

Avdelningen för stöd och service

Målgrupper:

 • Barn och vuxna med utvecklingsstörning
 • Barn och vuxna med fysisk funktionsnedsättning
 • Barn med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Du når handläggarna via kommunens växel, 035-13 70 00.

Vuxenavdelningen

Målgrupp:

 • Vuxna med psykisk funktionsnedsättning

Handläggarna har telefontid vardagar klockan 11-12. Du når dem via kommunens växel, 035-13 70 00.

Tillgänglighet i kommunen

Tillgänglighetsguiden talar om vilka ställen som är handikappanpassadePDF - om det finns toaletter, hissar, teleslinga med mera.

Halmstads kommun delar ut Tillgänglighets- och bemötandepriset varje år i samband med Internationella Handikappdagen, 3 december. Priset delas ut till ett företag som visat sig ha speciellt god tillgänglighet för alla kunder.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2015-02-10

Dela med andra

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun