En utskrift från www.halmstad.se
Gode män

Gode män

God man och förvaltare

Aktuellt just nu

  • Begränsad tillgänglighet
    Från och med onsdagen den 26 augusti till och med fredagen den 28 augusti är personalen på utbildning.
    Under denna tid kan du få ut beställda handlingar samt lämna in begäran om att få ut viss handling i rådhusets reception. Det går även att lämna in handlingar i receptionen.
    Önskar du boka tid med handläggare kan du mejla till oss på overformyndaren@halmstad.se. Vi har dock inte möjlighet att svara på ditt mejl förrän måndagen den 31 augusti. Från vecka 36 har vi öppet som vanligt igen.
  • Överförmyndarkansliet i Halmstad, Hylte och Laholm har nya öppettider för 2015
  • Anmälan till redovisningsutbildning

Information direkt via e-post
Håll dig uppdaterad om vad som publiceras på denna webbsida genom att prenumerera. Fyll i din e-postadress i fältet nedan och klicka "OK".
I samband med att webbsidan uppdateras med ny information så får du ett mejl.

God man

Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, kan man få hjälp med detta av en god man. 

Den gode mannen fungerar som ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen. Den gode mannen hjälper till med ekonomiska och rättsliga frågor. Den som har god man behåller sin rättsliga handlingsförmåga.

Förvaltare

Om det inte är tillräckligt med hjälp av en god man kan tingsrätten i stället utse en förvaltare. Den som har förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga och kan exempelvis inte ta ut pengar från banken eller ingå avtal. Förvaltaren får ta beslut utan huvudmannens samtycke.

Tillfälligt godmanskap

Det finns även situationer då en tillfällig god man behöver utses av överförmyndaren. Exempel på det är när den som är god man inte kan företräda huvudmannen på grund av en intressekonflikt eller om det vid dödsfall finns en känd arvinge som vistas på okänd ort. Tillfällig god man behövs även om förmyndaren är delägare i samma dödsbo som den underårige eller om det är gåva, köp eller lån mellan förmyndare och den underårige.

​Beslut om god man och förvaltare

Det är tingsrätten som beslutar om godmanskap eller förvaltarskap och när det ska upphöra. Den som ska få god man måste godkänna detta, om personen förstår vad saken gäller. Samtidigt som tingsrätten beslutar om ställföreträdarskap, ska en god man eller förvaltare utses.

Öppettider i Halmstad

Måndag 10-12 och 14-16
Tisdag 10-12
Onsdagar stängt
Torsdag - fredag 10-12

Övriga besök efter tidsbokning. Besök i Hylte och Laholm sker efter tidsbokning.

Sidansvarig: Maria Norberg
Sidan uppdaterad: 2015-08-07

http://www.halmstad.se/omsorgstod/hjalpmedekonomiochbostad/godmanochforvaltare.1006.html