En utskrift från www.halmstad.se
Gode män

Gode män

God man och förvaltare

Aktuellt just nu

 • Ett varmt tack till alla er som deltog på seminarierna den 25 september!
  Klicka för mer information!

 • Informationsträff inför att lämna årsredovisning
  Nu är det dags att boka in ett informationstillfälle i din kalender, om att lämna årsredovisning.
  Vi kommer att informera i Laholm den 2 december kl 17:30-20:00 på Laholms Teater.
  I Halmstad informerar vi den 8 december kl 17:30-20:00 och den 9 december 14:30-17:00 i fullmäktigesalen i Rådhuset.
  Håll utkik i din brevlåda i mitten av november efter inbjudan!

 • Inbjudan till nätverksträff!
  Hallands godmans- och förvaltarförening inbjuder till nätverksträff onsdagen den 14 oktober 2015 kl 17:30
  Klicka här för mer information!Word

 • Gode män och förvaltare inbjuds till samtal!
  Den 13 oktober 2015 inbjuder FUB Halmstad-Hylte i samarbete med Hallands Godmans- och förvaltarförening och FUB-Halland till samtal om vad en god man/förvaltare kan och bör vara 
  Klicka här för mer information!

 • Anmälan till redovisningsutbildning

Information direkt via e-post
Håll dig uppdaterad om vad som publiceras på denna webbsida genom att prenumerera. Fyll i din e-postadress i fältet nedan och klicka "OK".
I samband med att webbsidan uppdateras med ny information så får du ett mejl.

God man

Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, kan man få hjälp med detta av en god man. 

Den gode mannen fungerar som ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen. Den gode mannen hjälper till med ekonomiska och rättsliga frågor. Den som har god man behåller sin rättsliga handlingsförmåga.

Förvaltare

Om det inte är tillräckligt med hjälp av en god man kan tingsrätten i stället utse en förvaltare. Den som har förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga och kan exempelvis inte ta ut pengar från banken eller ingå avtal. Förvaltaren får ta beslut utan huvudmannens samtycke.

Tillfälligt godmanskap

Det finns även situationer då en tillfällig god man behöver utses av överförmyndaren. Exempel på det är när den som är god man inte kan företräda huvudmannen på grund av en intressekonflikt eller om det vid dödsfall finns en känd arvinge som vistas på okänd ort. Tillfällig god man behövs även om förmyndaren är delägare i samma dödsbo som den underårige eller om det är gåva, köp eller lån mellan förmyndare och den underårige.

​Beslut om god man och förvaltare

Det är tingsrätten som beslutar om godmanskap eller förvaltarskap och när det ska upphöra. Den som ska få god man måste godkänna detta, om personen förstår vad saken gäller. Samtidigt som tingsrätten beslutar om ställföreträdarskap, ska en god man eller förvaltare utses.

Öppettider i Halmstad

Måndag 10-12 och 14-16
Tisdag 10-12
Onsdagar stängt
Torsdag - fredag 10-12

Övriga besök efter tidsbokning. Besök i Hylte och Laholm sker efter tidsbokning.

Sidansvarig: Maria Norberg
Sidan uppdaterad: 2015-10-09

http://www.halmstad.se/omsorgstod/hjalpmedekonomiochbostad/godmanochforvaltare.1006.html