Försörjningsstöd

Vem kan få försörjningsstöd (socialbidrag)?


I första hand ska du försörja dig genom egen inkomst eller genom samhällets övriga bidragssystem (exempelvis sjukpenning, bostadsbidrag eller a-kassa). När dessa möjligheter inte räcker till, eller medan du väntar på att de betalas ut till dig, kan du ha rätt till försörjningsstöd.

Det är utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen som har ansvar för prövningen av rätten till försörjningsstöd, vilket styrs av socialtjänstlagen och de anvisningar som politikerna i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat om. När du ansöker om försörjningsstöd gör handläggaren en utredning för att bedöma om du har rätt till bistånd innan beslut fattas. Ansökan bedöms utifrån dina behov, din ekonomiska situation och om du uppfyller de krav som kan ställas på dig.

Till vad kan jag beviljas försörjningsstöd?


Ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd beviljas enligt en särskild norm för att täcka hushållets löpande utgifter för livsuppehälle. I normen ingår kostnader för livsmedel, kläder och skor, förbrukningsvaror, lek och fritid, barnförsäkring, hälsa och hygien samt dagstidning, tv-avgift och telefon. Normbeloppen är olika för barnfamiljer, par och ensamstående. I försörjningsstödet ingår även rimliga kostnader för bostad, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor och fackförenings- eller a-kasseavgift. Dessa kostnader ska styrkas med hyreskontrakt, räkningsspecifikation eller kvitton. Efter särskild prövning kan ekonomiskt bistånd även beviljas till andra nödvändiga utgifter, som exempelvis kostnader för glasögon, läkarvård, medicin, och tandvård.
 

Vad måste du själv göra?


Om du är arbetslös måste du visa att du aktivt söker alla arbeten du kan klara av. Kan du inte arbeta måste du styrka detta med en läkarbedömning som visar att du har helt eller delvis nedsatt arbetsförmåga. Vid sjukdom ska i första hand rätten till sjukpenning utnyttjas. Om du har tillgångar, till exempel pengar på banken eller hus, bil eller kapitalvaror som går att sälja, måste dessa användas i första hand innan försörjningsstöd beviljas.

Äldreförsörjningsstöd


Är du 65 år eller äldre och inte har någon pension eller så låg pension att du inte kan försörja dig på den ska du vända dig till Pensionsmyndigheten länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstertelefon 0771-776 776 och ansöka om äldreförsörjningsstöd.

Kontaktuppgifter

Enheten för ekonomiskt bistånd
Besöksadress: Skansgatan 1 C, plan 2.
Öppettider: Måndag - onsdag 09.00-11.30, 13.00-16.00                   
                   Torsdag 09.00-11.30, 13.00-18.00                    
                   Fredag 09.00-11.30, 13.00-14.00

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2015-03-04

Dela med andra

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun