Bistånd till begravningskostnad

Om den avlidnes tillgångar är så små att de inte täcker kostnaderna för en begravning kan dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd. Högsta skäliga kostnad för en begravning för vilken bistånd kan beviljas är ett halvt prisbasbelopp (22 200 kr för år 2014). Ansökan görs hos Enheten för ekonomiskt bistånd.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2014-08-15

Dela med andra

Kontakt
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, UAF
infoekbistand@halmstad.se

035-13 70 00
Box 248, 301 06 Halmstad

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun