Kontakta oss

Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon Öppettider för besökare Besöksadress
035-13 70 00 Måndag-torsdag Rådhuset, Kyrkogatan 5
  Kl. 08.00 - 17.00  
Telefontider   Postadress
Måndag-torsdag Fredag 301 05 Halmstad
Kl. 07.00 - 19.00 Kl. 08.00 - 16.00  
    E-post
Fredag Se kartalänk till annan webbplats direkt@halmstad.se
Kl. 07.00 - 16.00    

Bistånd till begravningskostnad och dödsboanmälan

Om den avlidnes tillgångar är så små att de inte täcker kostnaderna för en begravning kan dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd. Högsta skäliga kostnad för en begravning för vilken bistånd kan beviljas är ett halvt prisbasbelopp (22 250 kr).

Ansökan

För att göra en ansökan kontakta Halmstad direkt: tel: 035-13 70 00, e-post: direkt@halmstad.se. Ansökan hanteras av enheten för ekonomiskt bistånd.

Dödsboanmälan

För att en dödsboanmälan ska kunna göras krävs

  • att dödsboet inte har  några pengar eller tillgångar kvar efter att hela eller delar av begravningen är betald.
  • att den avlidnes efterlevande make/maka inte har några gemensamma tillgångar med den avlidne.
  • att den avlidne var folkbokförd och boende i Halmstad
  • att tillgångarna i dödsboet är orörda fram tills arbetslivsnämnden kan ta beslut om dödsboanmälan.

Om den avlidnes tillgångar är så små att de inte täcker kostnader för begravning kan dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd.

Hur går utredningen om dödsboanmälan till?

Företrädare för dödsboet kontaktar utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen genom att ringa till Halmstads kommuns växel och ber att få tala med en dödsbohandläggare. Handläggaren  informerar om vilka handlingar som behövs för dödsboutredningen. När dessa är införskaffade bokas tid för besök vid enheten för ekonomiskt bistånd.  Ofta görs hembesök i den avlidnes bostad. Vid hembesöket uppskattas boets värde, och dödsboets tillgångar och skulder gås igenom. Dödsboanmälan gäller för den ekonomiska situationen på dödsdagen och bör göras inom två månader efter dödsfallet.

Tänk på att inte röra någonting i den avlidnes hem före hembesöket. Det är dödsbodelägare som ansvarar för att bostaden städas, töms och återlämnas till hyresvärden efter hembesöket.

Kontaktuppgifter

Enheten för ekonomiskt bistånd
Besöksadress: Skansgatan 1 C, plan 2.
Öppettider: Måndag - onsdag 09.00-11.30, 13.00-16.00                   
                   Torsdag 09.00-11.30, 13.00-18.00                    
                   Fredag 09.00-11.30, 13.00-14.00

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun