Kontakta oss

Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon Öppettider för besökare Besöksadress
035-13 70 00 Måndag-torsdag Rådhuset, Kyrkogatan 5
  Kl. 08.00 - 17.00  
Telefontider   Postadress
Måndag-torsdag Fredag 301 05 Halmstad
Kl. 07.00 - 17.00 Kl. 08.00 - 16.00  
    E-post
Fredag Se kartalänk till annan webbplats direkt@halmstad.se
Kl. 07.00 - 16.00    

Hemtjänst

Hemtjänst ger dig möjlighet att bo kvar hemma när du behöver stöd för att klara vardagen eller hjälp med din personliga omsorg.

Vad innebär hemtjänst?

Hemtjänsten utgår från det du klarar själv och kompletterar sedan med olika insatser som du behöver. Insatserna kan vara allt från enklare serviceinsatser till personlig omsorg med omfattande sjukvårdsinsatser.

Vilken hjälp du kommer få beslutas av biståndshandläggare, som utgår från Socialtjänstlagen om att ha rätt till skälig levnadsnivå. (SoL 4:1)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du har möjlighet att ansöka om regelbundna insatser alla tider på dygnet.

I hemtjänsten arbetar omsorgspersonal samt servicepersonal, men du kan också, om du är inskriven i hemsjukvården, få hjälp av legitimerad personal som sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Hur ansöker du om hemtjänst?

Du själv eller ditt ombud ansöker om bistånd hos hemvårdsförvaltningen. Halmstad Direkt, 035-13 70 00 hjälper dig att komma i kontakt med rätt person.

Här kan du läsa om biståndsenheten.

Vad innebär valfrihet?

Halmstads kommun tillämpar valfrihet i hemtjänsten. Det innebär att du kan välja vem som ska utföra dina beviljade insatser.

Vilka utförare det finns att välja på, kan du se under valfrihet i hemtjänstenlänk till annan webbplats

Om du inte kan eller vill göra ett aktivt val, utför Halmstads kommuns hemtjänst dina hemtjänstinsatser.

Vad kostar hemtjänst?

Hemtjänsten kostar 182 kr per timme och det är samma avgift för service- och omsorgsinsatser. Det finns en högsta avgift, maxtaxa, som för från och med 1 januari 2016 är 1 772 kr per månad.

För att räkna ut avgiftens storlek tar hemvårdsförvaltningen hänsyn till dina inkomster och beviljade insatser.

Du får fylla i blanketten för inkomstförfrågan fram till 2016-02-29,PDFinkomstförfrågan från och med 2016-03-01PDF eller direkt via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, som du skickar in till avgiftsenheten, för att vi ska kunna räkna fram rätt avgift. Läs mer om avgifter inom äldre- och handikappomsorgenlänk till annan webbplats.

När hemtjänsten ska upphöra eller avsägas

Du meddelar biståndshandläggare eller områdeschef om du vill upphöra med dina hemtjänstinsatser.

Serviceinsatser som inte avsägs minst två dagar innan planerat besök debiteras med 30 minuter. Undantag är om du blir akut sjuk och inlagd på sjukhus.

Du erbjuds en kontaktman

Du kommer att erbjudas en kontaktman av din utförare. Tillsammans gör ni en genomförandeplan där ni planerar och beskriver upplägget av dina hemtjänstinsatser. Om du önskar kan din anhörig eller ditt ombud vara med när din genomförandeplan görs.

Kontaktmannen fungerar som en länk mellan dig eller ditt ombud och hemtjänsten.

Avlösarservice

Du som vårdar din närstående kan få kostnadsfri avlösning av hemtjänstpersonal. Som närstående bestämmer du själv när du vill få avlösning, sammanlagt 20 timmar per månad. Du ansöker om avlösarservice hos biståndshandläggare, via Halmstad direkt. Se kontaktuppgifter under "Kontakta oss" här ovan.

Trygghetslarm

Ett personbundet trygghetslarm kan vara ett viktigt hjälpmedel för att du ska känna dig trygg i ditt hem. Trygghetslarmet innebär att du snabbt kan komma i kontakt med personal på Trygghetslarmcentralen och få hjälp. Vill du läsa mer om trygghetslarm klicka här.länk till annan webbplats

Ansökan om trygghetslarm görs hos en biståndshandläggare.
Via Halmstads kommun 035-13 70 00 kommer du i kontakt med biståndshandläggare.

Mer stöd

Du kanske behöver hjälpmedel i ditt hem och det finns information om detta här. Rehablilitering kan också behövas efter en sjukdom eller skada. Maten är en viktig del av vårt liv och information det hittar du här.

Anställda inom hemtjänsten har också en blogg som heter Seniorhjärtatlänk till annan webbplats därpersonal och seniorer berättar om vår vardag i hemtjänsten.

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun