Hus på gräsmatta i lantlig miljö.

Hemtjänst

Vad innebär hemtjänst?

Hemtjänst ger dig möjlighet att bo kvar hemma när du behöver stöd för att klara vardagen eller hjälp med din personliga omsorg.

Hemtjänsten utgår från det du klarar själv och kompletterar sedan med de olika insatser som du har behov av. Insatserna kan vara allt från enklare serviceinsatser till personlig omsorg med omfattande sjukvårdsinsatser.

Du har möjlighet att få regelbunden hjälp på dagen, kvällen och natten.

I hemtjänsten arbetar omsorgspersonal samt servicepersonal, men du kan också få hjälp av legitimerad personal såsom sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Hur ansöker du om hemtjänst?

Du själv eller ditt ombud ansöker om hemtjänst hos biståndshandläggare på  hemvårdsförvaltningen.  

Vad innebär valfrihet?

Halmstads kommun tillämpar valfrihet i hemtjänsten. Det innebär att du, utifrån av hemvårdsförvaltningen godkända utförare, kan välja vem som ska utföra dina beviljade insatser. Vilka utförare det finns att välja på, kan du se under valfrihet i hemtjänstenlänk till annan webbplats.  Om du inte kan eller vill göra ett aktivt val, utför Halmstads kommuns hemtjänst dina hemtjänstinsatser.

Vad kostar hemtjänst?

Hemtjänsten kostar 178 kr per timme och det är samma avgift för service- och omsorgsinsatser. Det finns en högsta avgift, maxtaxa, som för år 2013 är 1 780 kr per månad. För att räkna ut avgiftens storlek tar hemvårdsförvaltningen hänsyn till dina inkomster och beviljade insatser. Du får fylla i en inkomstförfrågan, som du skickar in till avgiftsenheten, för att vi ska kunna räkna fram rätt avgift. Läs mer om avgifter inom äldre- och handikappomsorgenlänk till annan webbplats.

När hemtjänsten ska upphöra eller avsägas

Du meddelar biståndshandläggare eller områdeschef om du vill upphöra med dina hemtjänstinsatser. På serviceinsatserna är det 14 dagars uppsägning.

Serviceinsatser som inte avsägs minst två dagar innan planerat besök debiteras med 30 minuter. Undantag är om du blir akut sjuk och inlagd på sjukhus.

Du erbjuds en kontaktman

Du kommer att erbjudas en kontaktman av din utförare. Tillsammans gör ni en genomförandeplan där ni planerar och beskriver upplägget av dina hemtjänstinsatser. Om du önskar kan din anhörig eller ditt ombud vara med när din genomförandeplan görs. Kontaktmannen fungerar som en länk mellan dig eller ditt ombud och hemtjänsten.

Avlösarservice

Du som vårdar din närstående kan få kostnadsfri avlösning av hemtjänstpersonal. Som närstående bestämmer du själv när du vill få avlösning, sammanlagt 20 timmar per månad. Du ansöker om detta hos biståndshandläggarenlänk till annan webbplats.

Trygghetslarm

För att skapa trygghet i ditt hem kan du mot en kostnad få ett trygghetslarm installerat i ditt hem. Du som är över 75 år kan ta direktkontakt med Trygghetslarm på telefonnummer 035-13 95 65.  Är du under 75 måste beslutet prövas av en biståndshandläggare. Biståndshandläggaren i ditt område når du genom Halmstads kommuns växel: 035-13 70 00. Telefontid vardagar 09.00-10.00.

Å-sikten, så kan du lämna synpunkter

Vi tar gärna emot dina synpunkter eller eventuella klagomål så att vi kan förbättra vår verksamhet. Använd dig gärna av Åsikten för att lämna dina synpunkterlänk till annan webbplats. Vill du skicka e-post är adressen: hemvardsforvaltningen@halmstad.se

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2014-08-21

Dela med andra

Kontakt
Hemvårdsförvaltningen
Biståndsenheten

hemvardsforvaltningen@halmstad.se
035-13 70 00 (växel)
Box 271, 301 07 Halmstad

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun