Särskilt boende

Äldreboende

Vad innebär ett äldreboende?

Du som har ett större omsorgsbehov och av olika skäl inte längre kan bo kvar i ditt hem, kan ansöka om att flytta till ett äldreboende. I äldreboendet kan du få den hjälp du behöver dygnet runt. Äldreboende beviljas utifrån dina individuella behov. Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvården.

Du som bor på äldreboende har en egen lägenhet eller ett rum på boendet. Det finns gemensamhetsrum för samvaro och aktiviteter och hyresgästerna äter tillsammans i en matsal.

På ett äldreboende arbetar omsorgspersonal. Du kan få hjälp av legitimerad personal såsom sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster..

Hur ansöker du till ett äldreboende?

Du själv eller ditt ombud ansöker om äldreboende hos biståndshandläggare på hemvårdsförvaltningen.

Tilldelning av beviljat äldreboende

Det är kommunens boendesamordnare som erbjuder ledig plats. Boendesamordnaren kan nås via telefonnumret 035-13 79 38.

In- och utflyttningar ska ske utan dröjsmål, det datum som boendeplatsen är inflyttningsklar. I regel inom 7 dygn från datum för erbjudandet. I samband med inflyttning kommer personal från respektive boende att lämna information om praktiska frågor, hyresfrågor m.m.

Vad kostar det att bo på ett äldreboende?

Du som bor på ett äldreboende betalar hyra för lägenheten eller rummet. Därutöver tillkommer en omsorgsavgift för vård och omsorg och en kostavgift för mat. För att räkna ut avgiftens storlek tar hemvårdsförvaltningen hänsyn till dina inkomster och beviljade insatser. Du får fylla i en inkomstförfrågan, som du skickar till avgiftsenheten, för att vi ska kunna räkna ut rätt avgift. Läs mer om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen.

Hyran betalas från och med att du har tackat ja och äldreboendeplatsen är inflyttningsklar.

Utflyttning sker i regel inom 7 dygn. Hyran betalas då till och med boendeplatsen är tömd och slutstädad.

Du erbjuds en kontaktman

Du kommer att erbjudas en kontaktman av din utförare. Tillsammans gör ni en genomförandeplan där ni planerar och beskriver upplägget av dina insatser. Om du önskar kan din anhörig eller ditt ombud vara med när din genomförandeplan görs. Kontaktmannen fungerar som en länk mellan dig eller ditt ombud och boendet.


Å-sikten, så kan du lämna synpunkter

Vi mottar gärna dina synpunkter eller eventuella klagomål så att vi kan förbättra vår verksamhet. Vid synpunkter eller klagomål vänder du dig till Å-sikten. Om du vill skicka e-post är adressen: hemvardsforvaltningen@halmstad.

Vilka olika äldreboenden har kommunen?

Halmstads kommun har kundval inom särskilt boende enligt LOV, Lagen om valfrihetssystem. Läs mer om det här!

Följande äldreboenden finns i kommunen.
Almgården
Andersberg (d)
Bäckagård
Dalsbo (d )
Frennarp (d)
Gamletull
Hemgården (d)
Krusbäret
Nissastrand (d)
Olsgården
Patrikshill (d)
Pålsbo (d)
Slottsparken (d)
Sofieberg (d)
Soldalen (d)
Vallås (d)
Vidablick (d)

Boende med markeringen (d) har demensenhet.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2014-12-19

Dela med andra

Kontakt
Hemvårdsförvaltningen
Biståndsenheten

hemvardsforvaltningen@halmstad.se
035-13 70 00 (växel)
Box 271, 301 07 Halmstad

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun