Tips och råd till hushåll

Livsfarlig ledning

Det finns förebyggande åtgärder som du redan idag kan vidta och som underlättar för dig i en eventuell krissituation

Praktiska råd

Fundera över vad som påverkas i bostaden om t.ex. elen försvinner och vad man bör ha hemma vid ett längre elavbrott.

Det viktigaste för säkerheten är att förebygga olyckor genom att vara försiktig. Var tredje olycka inträffar i hemmet, de flesta olyckorna är fallolyckor. Under sidan Säker bostad finns tips om hur du kan göra ditt hem säkrare.

Genom att ha kunskap om hur du bör agera om du kommer först till en olyckplats så kan konsekvenserna mildras.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2015-03-26

Dela med andra

Kontakt
Stadskontoret
Avdelningen för Ledningsstöd
Ann-Mari Mäkikangas
Administrativ chef/Säkerhetsansvarig
ann-mari.makikangas@halmstad.se
035-13 72 59, 070-205 06 20

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun