Styrel säkrar samhällsviktig eltillgång

Om produktion och förbrukning av el inte är i balans kan elbrist uppstå. En drastisk åtgärd kan då vara att delar av elnätet måste kopplas bort för att minska förbrukningen. I dag drabbas alla verksamheter av en sådan åtgärd inklusive samhällsviktig verksamhet.

Om efterfrågan på el är större än tillgången kan elanvändare behöva kopplas bort men dagens system för bortkoppling tar inte hänsyn till användarnas behov. I projektet Styrel deltar kommuner, elnätsbolag, företag och myndigheter för att ta fram underlag för vilka prioriteringar som bör göras.

Vad händer vid elbrist?

Om inte produktion och förbrukning av el är i balans kan elbrist uppstå. Sverige har varit nära ett sådant läge tre gånger under de senaste tio åren. Då kan Svenska Kraftnät, som en sista åtgärd, beordra bortkoppling av delar av elnäten för att minska förbrukningen.

Bortkopplingen skyddar elnätet från kollaps, men tar inte hänsyn till användarnas behov, oavsett hur känsliga de är för elavbrott. Alla elanvändare inom stora geografiska områden drabbas av elavbrott. Även samhällsviktig verksamhet som sjukhus och anläggningar för elektronisk kommunikation riskerar att bli bortkopplade.

Styrel - säkrar el till samhällsviktiga funktioner

Energimyndigheten har fått regeringens uppdrag att utveckla och införa ett system för styrning av el till prioriterade användare vid kortsiktig elbrist. Styrel ska införas i hela Sverige. Systemet bygger på att kommuner och elnätsföretag identifierar och planerar för hur samhällsviktiga elanvändare ska kunna prioriteras vid elbrist. Länsstyrelsens initierar och samordnar arbetet i det egna länet.

Vad händer i Halmstads kommun?

Under våren 2011 har Halmstads kommun kartlagt vilka verksamheter i kommunen som ska prioriteras vid elbrist. Länsstyrelsen ska sedan besluta om vilka elanvändare i länet som ska prioriteras. Den andra nationella planeringsomgången av styrel genomförs 2014-2015. År 2015 ska kommuner, elnätsföretag och länsstyrelser genomföra sin planeringsprocess. Senast 16 november 2015 ska den andra planeringsomgången, inklusive frånkopplingsplaneringen vara klar.

Läs slutrapporten för Styrel i HallandPDF

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2015-03-26

Dela med andra

Kontakt
Stadskontoret
Avdelningen för ledningsstöd
Ann-Mari Mäkikangas
Administrativ chef/ Säkerhetsansvarig
ann-mari.makikangas@halmstad.se
035-13 72 59, 070-205 06 20
Relaterade länkar

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun