Nedfallen skog efter stormen Gudrun 8-9 januari 2005.

Branden i Halmstad hamn under hösten 2012 är en av de allvarligaste händelserna som inträffat i Halmstads kommun i modern tid. Rökutvecklingen var omfattande och explosionsrisken stor.

Olyckor och kris

Här hittar du information om hur du kan förbereda dig och hur du agerar vid och efter en olycka. Här finns även information om kommunens arbete vid en olycka eller kris av olika slag.

Viktiga telefonnummer

112 - vid fara för liv, egendom eller miljö
113 13- för information eller frågor vid allvarliga olyckor eller kriser
114 14länk till annan webbplats - kontakt med polisen vid icke akuta fall
1177länk till annan webbplats - sjukvårdsrådgivningen
035-13 70 00 - Halmstad Direkt

Fler viktiga telefonnummer om olyckan är framme

Vad gör jag vid en olycka eller för att förhindra att den sker?

Så gör du om en olycka sker
Tips på förebyggande förberedelser i hemmet på MSB:s webbplatslänk till annan webbplats

Hur arbetar kommunen?

Svåra vädersituationer, olyckor och akuta, krävande händelser är några av de situationer som kan aktivera kommunens krisorganisation.

Kommunens arbete vid en kris
Kommunens krisorganisation

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2015-03-26

Dela med andra

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun