Kontakta oss
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon Öppettider för besökare Besöksadress
035-13 70 00 Måndag-torsdag Rådhuset, Kyrkogatan 5
  Kl. 08.00 - 17.00  
Telefontider   Postadress
Måndag-torsdag Fredag 301 05 Halmstad
Kl. 07.00 - 17.00 Kl. 08.00 - 16.00  
    E-post
Fredag Se kartalänk till annan webbplats direkt@halmstad.se
Kl. 07.00 - 16.00    

Ohälsotal

Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning från socialförsäkringen.
Ohälsotalet beräknas genom att summa dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med aktivitets- och sjukersättning divideras med befolkningen 16-64 år.
Ohälsotal i åldern 16-64 år i hela kommunen 2012
  Män Kvinnor Totalt
Ohälsodagar (totalt) 641449 943453 1584902
Ohälsodagar per person 22 33 27
Sjukpenningdagar 116161 181348 297509
Antal personer 29588 28977 58565
Antal ohälsodagar per person efter sektor, ålder och kön 2011
  Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
  20-24 år 20-24 år 25-44 år 25-44 år 45-64 år 45-64 år
Statlig förvaltning 1 5 1 5 8 16
Statliga affärsverk - - - - 1 -
Primärkommunal förvaltning 2 3 5 10 12 22
Landsting 7 1 3 7 11 16
Övriga offentliga institutioner - - - - - 2
Aktiebolag, ej offentligt ägda 2 2 4 7 10 15
Övriga företag, ej offentligt ägda 1 1 3 11 23 37
Statligt ägda företag och organisationer - 8 6 11 24 50
Kommunalt ägda företag och organisationer 10 - 1 11 6 16
Övriga organisationer 3 0 9 16 19 30

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun