Kommunrevisionen

Kommunrevisionens uppgift är att granska och kontrollera kommunens verksamhet på ett sakligt och objektivt sätt. Revisorerna granskar om kommunstyrelsen och kommunens nämnder har uppfyllt sina uppdrag på det sätt som kommunfullmäktige har beslutat. Bland revisorerna väljs så kallade lekmannarevisorer som granskar bolag och stiftelser som kommunen helt eller delvis äger utifrån ett övergripande plan.

Kommunrevisionen är medborgarnas och kommunfullmäktiges instrument för den demokratiska kontrollen.

Revisionen ska självständigt:

  • Välja vad som ska granskas och angreppssätt
  • Välja sakkunniga
  • Göra analyser och bedömningar

Kommunfullmäktige utser sju politiker till kommunrevisionen. Revisorerna anlitar sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs. Sakkunniga till revisionen i Halmstads kommun är Komrev inom PricewaterhouseCoopers.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2012-07-18

Dela med andra

Kontakt
Kommunrevisionen

kommunrevisionen@halmstad.se
Box 153, 301 05 Halmstad
Relaterade länkar

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun