Kontakta oss
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon Öppettider för besökare Besöksadress
035-13 70 00 Måndag-torsdag Rådhuset, Kyrkogatan 5
  Kl. 08.00 - 17.00  
Telefontider   Postadress
Måndag-torsdag Fredag 301 05 Halmstad
Kl. 07.00 - 17.00 Kl. 08.00 - 16.00  
    E-post
Fredag Se kartalänk till annan webbplats direkt@halmstad.se
Kl. 07.00 - 16.00    

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN)

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för att nationella och kommunala mål i tillämpliga delar förverkligas inom givna ekonomiska ramar.

Se utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträdesdagar

Se utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar och protokoll.

Inom ramen för ansvarsområdet ligger följande uppgifter

 • gymnasieskola och gymnasiesärskola för ungdomar
 • kommunalt uppföljningsansvar för ungdomar upp till 20 år
 • grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux samt svenska för invandrare (sfi)
 • planera, upphandla,  beställa och kvalitetssäkra individuell och  arbetsmarknadsrelaterad vuxenutbildning
 • bedriva uppdragsutbildning
 • infrastrukturen för vuxnas lärande
 • de övriga verksamheter och insatser som kommunen anordnar och gör för eleverna i de utbildningsformer som nämnden är huvudman för
 • arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser
 • daglig verksamhet för funktionshindrade
 • ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården för personer med funktionshinder inom nämndens ansvarsområde
 • daglig verksamhet för funktionshindrade
 • mottagning och introduktion av flyktingar
 • tolkförmedling
 • ekonomiskt bistånd
 • dödsboanmälan

Kommunfullmäktige har delegerat till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att besluta i följande grupper av ärenden

1 beslut om interkommunal ersättning för gymnasieskola, gymnasial vuxenutbildning, särskola och folkhögskola
2 beslut om bidrag till fristående gymnasieskola och andra huvudmän
3 taxor för speciallokaler
4 beslut om ersättning till extern utbildningsanordnare.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden leder arbetet som utförs av tjänstemännen på utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Nämnden består av tretton ledamöter och sju ersättare. Ett individutskott med fem ledamöter och tre ersättare beslutar i vissa frågor rörande försörjningsstöd till enskilda.

Dag Hultefors, utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande
Michael Svensson (S) vice ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Michael Svensson (S)länk till annan webbplats
Vice ordförande

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun