En utskrift från www.halmstad.se

Teknik- och fritidsnämnden (TE)

Teknik- och fritidsnämndens strävan är att bidra till att göra Halmstad till en trevlig stad att bo och vistas i.

Nämnden utvecklar, planerar och underhåller kommunens gator, parker, idrotts- och fritidsanläggningar. Teknik- och fritidsnämnden är även trafiknämnd i kommunen.

Politikerna i teknik- och fritidsnämnden leder arbetet som utförs av tjänstemännen på teknik- och fritidsförvaltningen.

Se teknik- och fritidsnämndens sammanträdesdagar

Se teknik- och fritidsnämndens protokoll.

Teknik- och fritidsnämndens ordförande Jennie Johansson (MP)

Lars Püss (M)länk till annan webbplats
Teknik- och fritidsnämndens ordförande

Halmstads Stadsnäts vice ordförande Imre Gulyas Jr (S)

Imre Gulyas (S)länk till annan webbplats
Vice ordförande

Sidansvarig: Anna Wallefors
Sidan uppdaterad: 2015-12-01

http://www.halmstad.se/omkommunen/demokratiochpolitik/namnder/teknikochfritidsnamnden.829.html