En utskrift från www.halmstad.se

Servicenämnden

Servicenämndens uppgift är att med olika tjänster stödja andra nämnders verksamhet gentemot invånarna i Halmstads kommun.

Våra huvudområden är städning, måltider, IT-tjänster, internpost, telefonväxel och uthyrning av fordon. Servicenämnden har även uppdraget att samordna den gemensamma varudistributionen.

Våra prestationer gentemot andra nämnder regleras av avtal. Arbetet organiseras så att resurserna utnyttjas effektivt.

Vi bedriver ett internt effektiviseringsarbete och genomför förändringar i samverkan med de beställande nämnderna  i syfte att skapa kommunövergripande nytta.

Servicenämnden leder arbetet som utförs av tjänstemännen på servicekontoret.

Se servicenämndens sammanträdesdagar

Se servicenämndens protokoll.

Maria Söderberg (MP)länk till annan webbplats
Servicenämndens ordförande

porträttbild på Micael Nilsson vice ordförande i servicenämnden

Micael Nilsson (S)länk till annan webbplats
Vice ordförande

Sidansvarig: Mikael Novak
Sidan uppdaterad: 2015-12-11

http://www.halmstad.se/omkommunen/demokratiochpolitik/namnder/servicenamnden.827.html

Relaterat material