En utskrift från www.halmstad.se

Servicenämnden 2011. Foto Håkan Svensson

Servicenämnden

Servicenämndens uppgift är att med olika tjänster stödja andra nämnders verksamhet gentemot invånarna i Halmstads kommun.

Våra huvudområden är städning, måltider, IT-tjänster, internpost, telefonväxel och uthyrning av fordon. Servicenämnden har även uppdraget att samordna den gemensamma varudistributionen.

Våra prestationer gentemot andra nämnder regleras av avtal. Arbetet organiseras så att resurserna utnyttjas effektivt.

Vi bedriver ett internt effektiviseringsarbete och genomför förändringar i samverkan med de beställande nämnderna  i syfte att skapa kommunövergripande nytta.

Servicenämnden leder arbetet som utförs av tjänstemännen på servicekontoret.

Se servicenämndens sammanträdesdagar

Se servicenämndens protokoll.

Svein Henriksen (MP)
Servicenämndens ordförande
Micael Nilsson (S)
Vice ordförande
Sidansvarig: Therese Hansen
Sidan uppdaterad: 2014-10-31

http://www.halmstad.se/omkommunen/demokratiochpolitik/namnder/servicenamnden.827.html

Kontakt
Servicenämnden

servicenamnden@halmstad.se