En utskrift från www.halmstad.se

Nämnden för Laholmsbuktens VA

Nämnden för Laholmsbuktens VA (LBVA) ansvarar för förvaltning, drift och underhåll av dricksvatten- och avloppsanläggningarna i Laholms och Halmstads kommuner. Politikerna i nämnden leder arbetet som utförs av tjänstemän på  Laholmsbuktens VA.

Nämnden inrättades 1/1 2011 och har fem ledamöter och fem ersättare som utses av fullmäktige i Laholms och Halmstads kommuner. Tre ledamöter och tre ersättare kommer från Halmstad och två ledamöter och två ersättare från Laholm.

Ordföranden Lena Olofsdotter (C) tillsätts under mandatperioden 2011 - 2014 av Laholms kommun.

Möten och protokoll

Laholmsbuktens VA sammanträder en gång i månaden med en eller två månaders uppehåll under sommaren.
Se sammanträdesdagar för Laholmsbuktens VA-nämnd.

Se Laholmsbuktens VA-nämnds protokoll.

Gå till Laholmsbuktens VA:s webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lena Olofsdotter
Lena Olofsdotter (C)
Ordförande
lena@lagadalsgard.se
0706-93 09 24
Sven Palmkvist (M)
1:e vice ordförande
sven.palmkvist@halmstad.se
Bertil Andersson
Bertil Andersson (S)
2:e vice ordförande
bertil.andersson@halmstad.se
Sidansvarig: Anna Wallefors
Sidan uppdaterad: 2014-08-08

http://www.halmstad.se/omkommunen/demokratiochpolitik/namnder/namndenlaholmsbuktensva.4934.html

Kontakt
Laholmsbuktens VA

laholmsbuktens.va.namnd
@halmstad.se

Tel: 035-13 70 00 vx
Besöksadress:
Stationsgatan 48 A
(snett emot tågstationen)

Postadress:
Box 246
301 06 Halmstad