En utskrift från www.halmstad.se

Nämnden för Laholmsbuktens VA

Nämnden för Laholmsbuktens VA (LBVA) ansvarar för förvaltning, drift och underhåll av dricksvatten- och avloppsanläggningarna i Laholms och Halmstads kommuner. Politikerna i nämnden leder arbetet som utförs av tjänstemän på  Laholmsbuktens VA.

Nämnden inrättades 1/1 2011 och har fem ledamöter och fem ersättare som utses av fullmäktige i Laholms och Halmstads kommuner. Tre ledamöter och tre ersättare kommer från Halmstad och två ledamöter och två ersättare från Laholm.

Möten och protokoll

Laholmsbuktens VA sammanträder en gång i månaden med en eller två månaders uppehåll under sommaren.
Se sammanträdesdagar för Laholmsbuktens VA-nämnd.

Se Laholmsbuktens VA-nämnds protokoll.

Gå till Laholmsbuktens VA:s webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ola Nilsson (MP)länk till annan webbplats
Ordförande


Lena Olofsdotter (C)länk till annan webbplats
1:e vice ordförande (Laholms kommun)

Sidansvarig: Anna Wallefors
Sidan uppdaterad: 2015-12-01

http://www.halmstad.se/omkommunen/demokratiochpolitik/namnder/namndenlaholmsbuktensva.4934.html