En utskrift från www.halmstad.se

Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan

Miljö- och- hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan beskriver nämndens ambitioner och mål för sin verksamhet under året. Planen utgår i från kommunfullmäktiges beslut om verksamhetens inriktning och de ekonomiska ramarna, så kallat planeringsdirektiv med budget.

Här kan du ladda hem Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan 2012 - 2014 i pdf formatPDF

Sidansvarig: Istvan Szentes
Sidan uppdaterad: 2012-05-03

http://www.halmstad.se/omkommunen/demokratiochpolitik/namnder/miljoochhalsoskyddsnamnden/verksamhetsplan.1959.html

Kontakt
mhn@halmstad.se
Relaterade länkar