En utskrift från www.halmstad.se

Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan

Miljö- och- hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan beskriver nämndens ambitioner och mål för sin verksamhet under året. Planen utgår i från kommunfullmäktiges beslut om verksamhetens inriktning och de ekonomiska ramarna, så kallat planeringsdirektiv med budget.

Ladda ner nämndens verksamhetsplan för 2015-2017.Word 2007

Sidansvarig: Istvan Szentes
Sidan uppdaterad: 2015-08-26

http://www.halmstad.se/omkommunen/demokratiochpolitik/namnder/miljoochhalsoskyddsnamnden/verksamhetsplan.1959.html

Relaterade länkar