Kulturnämnden

Övre raden från vänster: Nils Werner (MP), Tommy Lundkvist (FP), Jane Thorell (M), Dan Öjvind Gasstorp (C), Richard Kompass (S), Bertil Nilsson (S), Anna Ohlsson (S), Agneta van Toor (FP). Nedre raden från vänster: Homa Ebtedaei ( S), Annette Nordén (KD), Lena Ekman, ordförande (M), Eva-Marie Paulsson, vice ordförande (S), Carina Rosshed Renkert (V). Saknas på bilden: Joakim Rask (M)

Kulturnämnden

Kulturnämndens verksamheter berikar människors liv genom folkbibliotek, fritidsgårdar, konst- och kulturverksamhet. Vi ansvarar också för stöd och bidrag till kulturföreningar och studieförbund samt kommunens konsument- budget-, energi- och klimatrådgivning.

Kulturnämnden leder arbetet som utförs av tjänstemännen på kulturförvaltningen.

Möten och protokoll

Kulturnämnden sammanträder en gång i månaden med en eller två månaders uppehåll under sommaren.

Se kulturnämndens sammanträdesdagar.
Se kulturnämndens protokoll.

Kulturnämndens ordförande Lena Ekman
Lena Ekman (M)
Kultursnämndens ordförande
Eva-Marie Paulsson (S)
Vice ordförande

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2014-03-12

Dela med andra

Kontakt
Kulturförvaltningen

kulturforvaltningen@halmstad.se
035-13 70 00
Kungsgatan 25, Box 316, 301 08 Halmstad

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun