Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden arbetar för att kommunen ska ha en väl fungerande, tillgänglig och hållbar samhällsstruktur, som är estetiskt tilltalande och bygger på en god arkitektur. Vi ansvarar bland annat för detaljplanering, kartförsörjning, bygglov och fastighetsregistrering.

Byggnadsnämnden leder arbetet som utförs av tjänstemännen på byggnadskontoret.

Möten, dagordning och protokoll

Byggnadsnämnden sammanträder en gång i månaden med en eller två månaders uppehåll under sommaren.

Se byggnadsnämndens sammanträdesdagar.

Byggnadsnämndens protokoll innehåller en mängd personuppgifter och kan därför inte publiceras på webben på grund av personuppgiftslagen (PUL).

Protokoll finns tillgängliga på byggnadskontoret på rådhusets andra våning vid Stora torg.

Vid förfrågan i specifika ärenden kontakta:

  • byggnadskontorets expedition 035-13 72 30
  • Maria Isacsson, sekreterare byggnadsnämnden, 035-13 72 29 eller maria.isacsson@halmstad.se. 
Gunilla Andersson (M)
Gunilla Andersson (M)
Byggnadsnämndens ordförande
Leif Grenlund (S)
Leif Grenlund (S)
Byggnadsnämndens vice ordförande

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2014-12-02

Dela med andra

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun