Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden arbetar med cirka 13 500 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 2 400 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, skolbarnsomsorg, kulturskola, särskola, teknikskola och stödresurscentrumet Kärnhuset.

Barn- och ungdomsnämnden leder arbetet som utförs av tjänstemännen på barn- och ungdomsförvaltningen.

Möten, dagordning och protokoll

Barn-och ungdomsnämnden sammanträder en gång i månaden med en eller två månaders uppehåll under sommaren.

Se barn-och ungdomsnämndens sammanträdesdagar.
Se barn- och ungdomsnämdens dagordning, handlingar och protokoll.

Inger Larsson (FP)

Inger C Larsson (FP)
Barn- och ungdomsnämndens ordförande

Kristina Johansson (S)
Kristina Johansson (S)
Barn- och ungdomsnämndens vice ordförande

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2014-12-02

Dela med andra

Kontakt
Barn- och ungdomsförvaltningen
Cristina Nilsson
nämndssekreterare
035-13 75 55

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun