Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden arbetar med cirka 13 500 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 2 400 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, skolbarnsomsorg, kulturskola, särskola, teknikskola och stödresurscentrumet Kärnhuset.

Barn- och ungdomsnämnden leder arbetet som utförs av tjänstemännen på barn- och ungdomsförvaltningen.

Möten och protokoll

Barn-och ungdomsnämnden sammanträder en gång i månaden med en eller två månaders uppehåll under sommaren.

Se barn-och ungdomsnämndens sammanträdesdagar.
Se barn- och ungdomsnämdens protokoll.

Inger Larsson (FP)
Inger C Larsson (Fp)
Barn- och ungdomsnämndens ordförande
Kristina Johansson (S)
Kristina Johansson (S)
Barn- och ungdomsnämndens vice ordförande

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2014-03-12

Dela med andra

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun