Nämnder

Halmstads kommuns verksamhet utförs av 13 förvaltningar och sju bolag. Arbetet leds av varsin nämnd eller styrelse, bestående av en grupp förtroendevalda politiker.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer vilka politiker som ansvarar för de olika nämnderna. Politikerna tar beslut som tjänstemännen i förvaltningarna ser till att förverkliga.

Här kan du se hur den kommunala organisationen är uppbyggd

Nämndernas sammanträdesdatum 2014

  Sammanträdesdatum Kontaktperson
Barn- och ungdomsnämnden 27/1, 24/2, 24/3, 28/4, 26/5, 16/6, 1/9, 29/9, 27/10, 24/11, 15/12 Cristina Nilsson 035-13 75 55
Byggnadsnämnden 22/1, 5/3, 2/4, 14/5, 18/6,20/8, 17/9, 15/10, 12/11, 10/12 Maria Isacsson 035-13 72 29
Fastighetsnämnden 29/1, 26/2, 26/3, 23/4, 21/5, 18/6, 27/8, 17-18/9, 22/10, 26/11, 18/12 Sofia Lyberg 035-13 74 12
Hemvårdsnämnden 29/1, 26/2, 26/3, 23/4, 21/5, 18/6, 27/8, 24/9, 29/10, 26/11, 17/12 Ulrika Hübner 070-644 01 45
Kommunfullmäktige 18/2, 18/3, 15/4, 20/5, 17/6, 23/9, 15/10, 3/11, 25/11, 16/12, 17/12 Eva Björklund 035-13 97 28
Kommunstyrelsen 7/1, 28/1, 25/2, 4/3, 25/3, 8/4, 29/4, 13/5, 27/5, 10/6, 2/9, 30/9, 7/10, 21/10, 28/10, 4/11, 18/11, 25/11, 16/12 Eva Björklund 035-13 97 28
Kommunstyrelsens ledningsutskott 14/1, 11/2, 11/3, 25/3, 15/4, 13/5, 20/5, 10/6, 19/8, 16/9, 23/9, 14/10, 28/10, 11/11, 9/12 Eva Björklund 035-13 97 28
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 15/1, 28/1, 11/2, 25/2, 11/3, 25/3, 15/4, 29/4, 13/5, 27/5, 10/6, 19/8, 16/9, 30/9, 14/10, 28/10, 11/11, 24/11, 9/12 Ulrika Holm 035-13 74 40
Kommunstyrelsens personalutskott 14/1, 11/2, 11/3, 15/4, 13/5, 10/6, 19/8, 16/9, 14/10, 11/11, 9/12 Eva Björklund 035-13 97 28
Kulturnämnden 29/1, 26/2, 26/3, 23/4, 27/5, 25/6, 24/9, 29/10, 26/11 Marie Järnliden 035-13 70 04
Laholmsbuktens VA 20/1, 17/2, 17/3, 14/4, 12/5, 16/6, 8/9, 13/10, 10/11, 15/12 Carina Malmgren 035-13 77 53
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 27/1, 24/2, 31/3, 28/4, 26/5, 23/6, 25/8, 29/9, 27/10, 24/11, 15/12 Helena Mattsson 035-13 74 35
Räddningsnämnden 16/1, 13/3, 15/5, 19/6, 11/9, 13/11, 4/12 Annika Wallentin 035 - 16 00 04
Servicenämnden 10/2, 10/3, 7/4, 9/6, 8/9, 13/10, 10/11, 8/12 Christel Rehmark 035 - 13 67 68
Socialnämnden 30/1, 27/2, 27/3, 24/4, 22/5, 19/6, 28-29/8, 24/9, 23/10, 20/11, 18/12 Annelie Wallentin 035-13 89 42
Teknik- och fritidsnämnden 30/1, 27/2, 27/3, 24/4, 22/5, 19/6, 11/9, 23/10, 20/11, 18/12 Carina Malmgren 035-13 77 53
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 20/1, 17/2, 31/3, 22/4, 19/5, 16/6, 27/8, 22/9, 20/10, 17/11 Pär Henriksson 070-637 15 00
Valnämnden 5/2, 16/4, 28/5, 25/6, 17/9, 29/10, 10/12 Therese Hansen 035-15 27 33

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2014-10-17

Dela med andra

Kontakt
Halmstads kommun

halmstads.kommun@halmstad.se
035-13 70 00 (växel)
Rådhuset, Box 153, 301 05 Halmstad

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun