Nämnder

Halmstads kommuns verksamhet utförs av 13 förvaltningar och sju bolag. Arbetet leds av varsin nämnd eller styrelse, bestående av en grupp förtroendevalda politiker.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer vilka politiker som ansvarar för de olika nämnderna. Politikerna tar beslut som tjänstemännen i förvaltningarna ser till att förverkliga.

Här kan du se hur den kommunala organisationen är uppbyggd

Nämndernas sammanträdesdatum 2014

  Sammanträdesdatum Kontaktperson    
Barn- och ungdomsnämnden 24/11, 15/12 Cristina Nilsson 035-13 75 55    
Byggnadsnämnden 10/12 Maria Isacsson 035-13 72 29    
Fastighetsnämnden 26/11, 18/12 Sofia Lyberg 035-13 74 12    
Hemvårdsnämnden 19/11, 17/12 Britt Wiklander 035-13 96 71    
Kommunfullmäktige 25/11, 16/12, 17/12, 24/2 -15, 24/3, 21/4, 19/5, 16/8, 29/9, 27/10, 24/11, 15/12 Eva Björklund 035-13 97 28    
Kommunstyrelsen 25/11, 16/12. 13/1 -15, 3/2, 3/3, 17/3, 24/3, 7/4, 28/4, 26/5, 2/6, 8/9, 6/10, 13/10, 3/11, 17/11, 24/11, 8/12 Eva Björklund 035-13 97 28    
Kommunstyrelsens ledningsutskott 9/12, 20/1 -15, 17/2, 10/3, 24/3, 14/4, 12/5, 19/5, 2/6, 25/8, 22/9, 6/10, 20/10, 10/11, 8/12 Eva Björklund 035-13 97 28    
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 24/11, 9/12, 20/1 -15, 3/2, 17/2, 10/3, 24/3, 14/4, 28/4, 12/5, 26/5, 9/6, 25/8, 8/9, 22/9, 6/10, 20/10, 3/11, 24/11, 8/12 Ulrika Holm 035-13 74 40    
Kommunstyrelsens personalutskott 9/12, 20/1 -15, 17/2, 10/3, 14/4, 12/5, 9/6, 25/8, 22/9, 20/10, 10/11, 8/12 Eva Björklund 035-13 97 28    
Kulturnämnden 26/11, 27-28/1 -15, 25/2, 25/3, 29/4, 27/5, 24/6, 30/9, 28/10, 25/11 Marie Järnliden 035-13 70 04    
Laholmsbuktens VA 15/12 Carina Malmgren 035-13 77 53    
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 24/11, 15/12 Helena Mattsson 035-13 74 35    
Räddningsnämnden 4/12 Annika Wallentin 035 - 16 00 04    
Servicenämnden 8/12 Christel Rehmark 035 - 13 67 68    
Socialnämnden 20/11, 18/12 Annelie Wallentin 035-13 89 42    
Teknik- och fritidsnämnden 20/11, 18/12 Carina Malmgren 035-13 77 53    
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden   Pär Henriksson 070-637 15 00    
Valnämnden 9/12 Therese Hansen 035-15 27 33    

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2014-10-17

Dela med andra

Kontakt
Halmstads kommun

halmstads.kommun@halmstad.se
035-13 70 00 (växel)
Rådhuset, Box 153, 301 05 Halmstad

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun