Nämnder

Halmstads kommuns verksamhet utförs av 14 förvaltningar och sju bolag. Arbetet leds av en nämnd eller styrelse, bestående av en grupp förtroendevalda politiker.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer vilka politiker som ansvarar för de olika nämnderna. Politikerna tar beslut som tjänstemännen i förvaltningarna ser till att förverkliga.

Här kan du se hur den kommunala organisationen är uppbyggd

Nämndernas sammanträdesdatum 2015

Under respektive nämnd (i tabellen och menyn) kan du ta del av:

  • dagordning och protokoll för nämndens möten
    (på grund av PUL måste kontaktperson kontaktas för handlingar från byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt räddningsnämnden).

  • information om nämndens uppdrag och ledamöter

    1 januari 2015 tillträder nyutsedda poltiker för nämnden.
Nämnd Sammanträdesdatum Kontaktperson
Kommunfullmäktige 24/2, 24/3, 21/4, 19/5, 16/6, 29/9, 27/10, 24/11, 15/12 Eva Björklund 035-13 97 28
Kommunstyrelsen 13/1, 3/2, 3/3, 17/3, 25/3, 7/4, 28/4, 26/5, 2/6, 8/9, 6/10, 13/10, 3/11, 17/11, 24/11, 8/12 Eva Björklund 035-13 97 28
Kommunstyrelsens ledningsutskott 20/1, 17/2, 10/3, 24/3, 14/4, 12/5, 19/5, 2/6, 25/8, 22/9, 6/10, 20/10, 10/11, 8/12 Eva Björklund 035-13 97 28
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 20/1, 3/2, 17/2, 10/3, 25/3, 14/4, 28/4, 12/5, 26/5, 9/6, 25/8, 8/9, 22/9, 6/10, 20/10, 3/11, 16/11, 8/12 Ulrika Holm 035-13 74 40
Kommunstyrelsens personalutskott 20/1, 17/2, 10/3, 14/4, 12/5, 9/6, 25/8, 22/9, 20/10, 10/11, 8/12 Eva Björklund 035-13 97 28
Barn- och ungdomsnämnden 28/1, 25/2, 1/4, 29/4, 27/5, 24/6, 26/8, 23/9, 21/10, 18/11, 16/12 Ulrika Bodenäs 072-155 44 06
Byggnadsnämnden 28/1, 4/3, 15/4, 20/5, 17/6, 19/8, 30/9, 4/11, 9/12 Maria Isacsson 035-13 72 29
Fastighetsnämnden 28/1, 25/2, 31/3, 29/4, 20/5, 17/6, 26/8, 30/9, 21/10, 25/11, 16/12 Sofia Lyberg 035-13 74 12
Hemvårdsnämnden 28/1, 25/2, 25/3, 22/4, 27/5, 17/6, 26/8, 23/9, 28/10, 25/11, 16/12 Britt Wiklander 035-13 96 71
Kulturnämnden 27-28/1, 25/2, 25/3, 29/4, 27/5, 24/6, 30/9, 28/10, 25/11 Marie Järnliden 035-13 70 04
Laholmsbuktens VA 26/1, 16/2, 16/3, 20/4, 18/5, 15/6, 14/9, 19/10, 16/11, 14/12 Carina Malmgren 035-13 77 53
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 28/1, 25/2, 25/3, 22/4, 20/5, 17/6, 26/8, 30/9, 21/10, 18/11, 16/12 Helena Mattsson 035-13 74 35
Räddningsnämnden 21/1, 12/2, 12/3, 7/5, 18/6, 10/9, 12/11, 10/12 Annika Wallentin 035 - 16 00 04
Servicenämnden 15/1, 9/2, 9/3, 13/4, 11/5, 8/6, 10/8, 9-10/9, 12/10, 9/11, 7/12 Christel Rehmark 035 - 13 67 68
Socialnämnden 29/1, 26/2, 26/3, 23/4, 21/5, 18/6, 24/9, 22/10, 19/11, 17/12 Annelie Wallentin 035-13 89 42
Teknik- och fritidsnämnden 2/2, 23/2, 23/3, 27/4, 25/5, 22/6, 15/9, 26/10, 23/11, 21/12 Carina Malmgren 035-13 77 53
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 26/1, 23/2, 30/3, 27/4, 25/5, 29/6, 24/8, 28/9, 26/10, 30/11 Pär Henriksson 070-637 15 00
Valnämndenöppnas i nytt fönster 9/1, 6/10 Gunni Heland 035-18 37 52
Nämnden för överförmyndare i samverkan - Halmstad, Hylte, Laholm 7/1, 23/2, 31/3, 28/4, 25/5, 30/6, 25/8, 29/9, 26/10, 24/11, 15/12 Carolina Winkler 035 - 13 73 01
     

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2015-02-26

Dela med andra

Kontakt
Halmstads kommun

halmstads.kommun@halmstad.se
035-13 70 00 (växel)
Rådhuset, Box 153, 301 05 Halmstad

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun