Kontakta oss
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon Öppettider för besökare Besöksadress
035-13 70 00 Måndag-torsdag Rådhuset, Kyrkogatan 5
  Kl. 08.00 - 17.00  
Telefontider   Postadress
Måndag-torsdag Fredag 301 05 Halmstad
Kl. 07.00 - 17.00 Kl. 08.00 - 16.00  
    E-post
Fredag Se kartalänk till annan webbplats direkt@halmstad.se
Kl. 07.00 - 16.00    

Nämnder

Halmstads kommuns verksamhet utförs av 14 förvaltningar och sju bolag. Arbetet leds av en nämnd eller styrelse, bestående av en grupp förtroendevalda politiker.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer vilka politiker som ansvarar för de olika nämnderna. Politikerna tar beslut som tjänstemännen i förvaltningarna ser till att förverkliga.

Här kan du se hur den kommunala organisationen är uppbyggd

Nämndernas sammanträdesdatum 2015/2016

Under respektive nämnd (i tabellen och menyn) kan du ta del av:

  • dagordning och protokoll för nämndens möten
    (på grund av PUL måste kontaktperson kontaktas för handlingar från byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt räddningsnämnden).

  • information om nämndens uppdrag och ledamöter

    1 januari 2015 tillträder nyutsedda poltiker för nämnden.
Nämnd Sammanträdesdatum Kontaktperson
Kommunfullmäktige 15/12, 2016; 29/2, 29/3, 19/4, 17/5, 14/6, 15/6, 27/9, 25/10, 22/11, 13/12 Eva Björklund 035- 13 97 28
Kommunstyrelsen 8/12 2016; 19/1, 2/2, 1/3, 15/3, 22/3, 5/4, 26/4, 24/5, 7/6, 21/6, 6/9, 4/10, 18/10, 1/11, 15/11, 22/11, Eva Björklund 035 - 13 97 28
Kommunstyrelsens ledningsutskott 8/12, 2016; 19/1, 16/2, 8/3, 22/3, 12/4, 10/5, 17/5, 7/6, 23/8, 20/9, 11/10, 8/11, 13/12 Eva Björklund 035 - 13 97 28
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 8/12, 2016; 19/1, 2/2, 16/2, 8/3, 22/3, 12/4, 26/4, 10/5, 24/5, 7/6, 23/8, 6/9, 20/9, 11/10, 25/10, 8/11, 29/11, 13/12 Ulrika Holm 035 - 13 74 40
Kommunstyrelsens personalutskott 8/12, 2016; 19/1, 16/2, 8/3, 12/4, 10/5, 7/6, 23/8, 20/9, 11/10, 8/11, 13/12 Eva Björklund 035-13 97 28
Barn- och ungdomsnämnden 16/12 Ulrika Bodenäs 072-155 44 06
Byggnadsnämnden 9/12, 2016; 3/2, 16/3, 20/4, 25/5, 22/6, 31/8, 5/10, 9/11, 7/12 Maria Isacsson 035 - 13 72 29
Fastighetsnämnden 16/12 Sofia Lyberg 035-13 74 12
Hemvårdsnämnden 16/12 Britt Wiklander 035-13 96 71
Kulturnämnden 2016; 27/1, 24/2, 30/3, 27/4, 25/5, 22/6, 28/9, 26/10, 30/11 Marie Järnliden 035-13 70 04
Laholmsbuktens VA 14/12, 2016; 25/1, 22/2, 21/3, 18/4, 16/5, 13/6, 12/9, 10/10, 14/11, 12/12 Carina Malmgren 035-13 77 53
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 16/12, 2016; 20/1, 17/2, 23/3, 28/4, 25/5, 21/6, 31/8, 28/9, 27/10, 22/11, 14/12 Helena Mattsson 035-13 74 35
Räddningsnämnden 10/12, 2016; 21/1, 10/3, 12/5, 16/6, 8/9, 10/11, 8/12 Annika Wallentin 035 - 16 00 04
Servicenämnden 7/12 Christel Rehmark 035 - 13 67 68
Socialnämnden 17/12, 2016; 28/1, 25, 24/3, 21/4, 19/5, 16-17/6, 25/8, 22/9, 20/10, 17/11, 15/12 Annelie Wallentin 035-13 89 42
Teknik- och fritidsnämnden 21/12 Carina Malmgren 035-13 77 53
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 30/11 Elin Olsson 072-157 45 03
Valnämndenöppnas i nytt fönster 2016; 7/4, 6/10 Gunni Heland 035 - 18 37 52
Nämnden för överförmyndare i samverkan - Halmstad, Hylte, Laholm 15/12, 2016; 26/1, 23/2, 29/3, 26/4, 31/5, 28/6, 30/8, 27/9, 25/10, 29/11, 20/12 Carolina Winkler 035 - 13 73 01
     

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun