Kommunstyrelsens verksamhetsberedning

Kommunfullmäktige har utsett elva ledamöter till kommunstyrelsens verksamhetsberedning för mandattiden 2011-2014. Verksamhetsberedningen ersätter det som förut kallades budgetberedningen. Beredningen har till uppgift att bereda ärenden till kommunstyrelsen i frågor som gäller planeringsdirektiv med budget samt bokslut och årsredovisning. Verksamhetsberedningen sammanträder vid behov.

Ledamöter

Carl Fredrik Graf (M)  Sammankallande 
Anders Rosén (S) 
Mikaela Waltersson (M)
Aida Hadzialic (S) 
Henrik Oretorp (C) 
Suzanne Åkerlund (FP) 
Tove Bergman (MP) 
Mariann Norell (V)   
Anna-Lena Cumtell (KD)   
Ronny Ledström (SD) 
Arnold Gustavsson (SPI)   
 
Mer information om verksamhetsberedningens förtroendevalda och deras övriga uppdrag

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2014-03-13

Dela med andra

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun