Teknik- och fritidsförvaltningen (TF)

Teknik- och fritidsförvaltningen bidrar till att göra Halmstad till en trevlig stad att bo och vistas i. Vi vill skapa bra förutsättningar för en attraktiv och trygg offentlig miljö där människor i alla åldrar mår bra med goda förutsättningar för ett aktivt och trivsamt liv.

 Teknik- och fritidsförvaltningen utvecklar, planerar, underhåller, förnyar och driver såväl utomhus som inomhus konstisbanor , bad- och idrottsanläggningar samt parker, lekplatser, naturområden, stränder, offentliga toaletter, våtmarker, offentlig belysning, gator, parkering, gång- och cykelbanor.

Sedan årsskiftet 2010/2011 förvaltar, driver och underhåller vi dricksvatten- och avloppsanläggningar i både Laholms och Halmstads kommuner.

Vi ansvarar även för stöd till idrotts- och fritidsföreningar, arrangemangs- och lägerverksamhet, uthyrning av idrotts- och fritidslokaler och -anläggningar, trafiksäkerhet, parkeringstillstånd och upplåtelse av offentlig platsmark.

Vår verksamhet är politiskt ledd

  • Dels genom Teknik- och fritidsnämnden (TE) som är en förtroendevald grupp politiker utsedd av kommunfullmäktige i Halmstads kommun. TE anger och beslutar om mål och inriktning för idrotts-, fritids-, park-, natur-, gatu- och trafikverksamheterna i Halmstads kommun. TE är också trafiknämnd i kommunen.
  • Dels genom Laholmsbuktens VA (LBVA) som är en gemensam samverkansnämnd för Laholms och Halmstads kommuner med politiker utsedda av kommunfullmäktige i båda kommunerna. LBVA ansvarar för förvaltning, drift och underhåll av dricksvatten- och avloppsanläggningarna i Laholms och Halmstads kommuner.

Organisation

Teknik- och fritidsförvaltningen har cirka 270 anställda i fyra verksamheter

Förvaltningen är organiserad i:

  • Stabsenhet
  • Drifts- och anläggningsavdelning
  • VA- avdelning, Laholmsbuktens VA
  • Planerings- och utredningsavdelning
  • Administrationsavdelning
  • Idrotts- och fritidsenhet

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2014-05-15

Dela med andra

Kontakt
Teknik- och fritidsförvaltningen
Anders Ramsby
Förvaltningschef


teknik.fritid@halmstad.se

Telefon:
035 - 13 77 75

Fax:
035 - 15 75 18

Besöksadress:
Stationsgatan 48 A

Expeditionstider:
måndag - torsdag kl. 7-18
fredag kl. 7-17

Postadress:
Box 246
301 06 Halmstad

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun