Ekonomi & styrning

Avdelningen för ekonomi & styrning ansvarar för kommunens övergripande ekonomiska planering, redovisning och kapitalförvaltning.

I ansvaret ingår bland annat framtagandet av beslutsunderlag åt kommunens politiska ledning i ekonomifrågor samt utveckling och underhåll av rutiner för ekonomistyrning, likviditetshantering, försäkring av kommunal egendom samt det kommungemensamma affärssystemet Agresso.

Avdelningen ansvarar för koncernutveckling, intern kontroll, samordnad upphandling, beställarkompetensutveckling, avtalstrohet, budget och uppföljning samt framtagandet av bokslut och årsredovisning.

Avdelningen ansvarar även för det övergripande kvalitetsarbetet med huvudfokus på drift och utveckling av kommunens visionsstyrningsmodell.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2015-03-26

Dela med andra

Kontakt
Stadskontoret
Ekonomi & styrning
Stefan Sorpola
Ekonomichef
stefan.sorpola@halmstad.se

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun