Kontakta oss
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon Öppettider för besökare Besöksadress
035-13 70 00 Måndag-torsdag Rådhuset, Kyrkogatan 5
  Kl. 08.00 - 17.00  
Telefontider   Postadress
Måndag-torsdag Fredag 301 05 Halmstad
Kl. 07.00 - 17.00 Kl. 08.00 - 16.00  
    E-post
Fredag Se kartalänk till annan webbplats direkt@halmstad.se
Kl. 07.00 - 16.00    

Ekonomi & styrning

Avdelningen för ekonomi & styrning ansvarar för kommunens övergripande ekonomiska planering, redovisning och kapitalförvaltning.

I ansvaret ingår bland annat framtagandet av beslutsunderlag åt kommunens politiska ledning i ekonomifrågor samt utveckling och underhåll av rutiner för ekonomistyrning, likviditetshantering, försäkring av kommunal egendom samt det kommungemensamma affärssystemet Agresso.

Avdelningen ansvarar för koncernutveckling, intern kontroll, samordnad upphandling, beställarkompetensutveckling, avtalstrohet, budget och uppföljning samt framtagandet av bokslut och årsredovisning.

Avdelningen ansvarar även för det övergripande kvalitetsarbetet med huvudfokus på drift och utveckling av kommunens visionsstyrningsmodell.

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun