En utskrift från www.halmstad.se
Personalen på överförmyndarkansliet

Rose-Marie Norén Aldsten, Ann-Charlotte Lindell, Marie Östlund, Elisabeth Hultén, Christina Walldén Andersson, Sanja Schulemaja Robelli, Maria Norberg och Carolina Winkler

Överförmyndarkansliet

Överförmyndarkansliet arbetar med tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns (ställföreträdares) verksamhet. Läs mer om vår verksamhet i överförmyndarkansliets serviceåtagande.

Aktuellt just nu

Kontaktuppgifter
Namn E-post
Kanslichef  
Carolina Winkler carolina.winkler@halmstad.se
Överförmyndarjurist  
Malin Jakobsson malin.jakobsson@halmstad.se
Rose-Marie Norén Aldsten rose-marie.norenaldsten@halmstad.se
Överförmyndarhandläggare  
Elisabeth Hultén elisabeth.hulten@halmstad.se
Christina Walldén-Andersson christina.wallden-andersson@halmstad.se
Ekonom  
Marie Östlund marie.ostlund@halmstad.se
Överförmyndarassistent  
Maria Norberg maria.norberg@halmstad.se
Sanja Shulemaja-Robeli sanja.shulemaja-robeli@halmstad.se
Ann-Charlotte Lindell ann-charlotte.lindell@halmstad.se

Många söker oss på överförmyndarkansliet och därför hinner vi inte alltid att ta emot ditt samtal direkt. Om du inte har möjlighet att kontakta oss under expeditionstid är du välkommen att kontakta oss genom e-post på overformyndaren@halmstad.se.

Sidansvarig: Maria Norberg
Sidan uppdaterad: 2015-01-29

http://www.halmstad.se/omkommunen/kommunensorganisation/forvaltningar/stadskontoret/avdelningenforledningsstod/overformyndarkansliet.4306.html

Kontakt
Stadskontoret
Överförmyndarkansliet

overformyndaren@halmstad.se
035-13 73 01
Box 153, 301 05 Halmstad Besöksadress: Rådhuset
Du är välkommen att besöka oss på expeditionstid. Du kan också besöka oss en annan tid efter överenskommelse.

Expeditionstider:
Måndag 10.00-12.00, 14.00-16.00
Tisdag 10.00-12.00
Onsdag Stängt
Torsdag 10.00-12.00
Fredag 10.00-12.00