En utskrift från www.halmstad.se
Personalen på överförmyndarkansliet

Rose-Marie Norén Aldsten, Ann-Charlotte Lindell, Marie Östlund, Elisabeth Hultén, Christina Walldén Andersson, Sanja Schulemaja Robelli, Maria Norberg och Carolina Winkler

Överförmyndarkansliet

Överförmyndarkansliet arbetar med tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns (ställföreträdares) verksamhet. Läs mer om vår verksamhet i överförmyndarkansliets serviceåtagande.

Aktuellt just nu


Kontakta överförmynderiet

Du är välkommen att besöka oss på expeditionstid. På expeditionstid kan du i receptionen i Rådhuset lämna handlingar och begära att få ut allmänna handlingar, få förvaltarfrihetsbevis och få hjälp med frågor om blanketter samt informationsmaterial. Vill du träffa en handläggare på överförmyndarkansliet bokar du det genom Halmstad direkt. Vi tar emot bokade besök i Halmstad, Hyltebruk och Laholm.

Halmstad direkt: 035-13 70 00, direkt@halmstad.se

Besöksadress: Rådhuset, Box 153, 301 05 Halmstad

Sidansvarig: Maria Norberg
Sidan uppdaterad: 2016-01-07

http://www.halmstad.se/omkommunen/kommunensorganisation/forvaltningar/stadskontoret/avdelningenforledningsstod/overformyndarkansliet.4306.html