Kontakta oss
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon Öppettider för besökare Besöksadress
035-13 70 00 Måndag-torsdag Rådhuset, Kyrkogatan 5
  Kl. 08.00 - 17.00  
Telefontider   Postadress
Måndag-torsdag Fredag 301 05 Halmstad
Kl. 07.00 - 17.00 Kl. 08.00 - 16.00  
    E-post
Fredag Se kartalänk till annan webbplats direkt@halmstad.se
Kl. 07.00 - 16.00    

Socialförvaltningens organisation

Organisationsskiss för socialförvaltningen

Staben, kvalitetsenheten och utvecklingsenheten

Staben är socialförvaltningens administrativa stöd tillsammans med kvalitetsenheten och utvecklingsenheten. Staben arbetar bland annat med övergripande styrning, personalfrågor och ekonomi.

Kvalitetsenheten är förvaltningens administrativa stöd tillsammans med staben. Här finns tillsynsfunktionen, som har hand om försäljning och servering av alkohol och tobak och inspektion av gruppbostäder. Kvalitetsenheten ansvarar även för diarium, IT-frågor, information, fastighetsfrågor, nämndsadministration. Här sitter också kommunens handikappkonsulent. 18 maj - 31 december 2015 ingår även enheten för ensamkommande flyktingbarn.

Utvecklingsenheten arbetar med EU-projekt och strategisk verksamhetsutveckling.

Socialchef Hans-Jörgen Wahlhed

Hans-Jörgen Wahlhed
Socialchef

Socialchef Hans-Jörgen Wahlhed

Eric Semb
Kvalitetschef

Socialchef Hans-Jörgen Wahlhed

Anna Francke Wiking
Utvecklingschef

Barn- och ungdomsavdelningen

Barn- och ungdomsavdelningens verksamhet vänder sig till de barn, ungdomar och familjer som är i behov av stöd och hjälp på grund av social problematik eller relationsproblematik. Avdelningen arbetar också med stöd och behandling vid våld i nära relation.

Film: Att arbeta på barn- och ungdomsavdelningenlänk till annan webbplats

Avdelningschef Yvonne Oliv

Yvonne Oliv
Avdelningschef

Vuxenavdelningen för personer med beroendeproblematik och psykiska funktionsnedsättningar

Avdelningen arbetar med missbruksproblematik och psykiska funktionsnedsättningar.

Avdelningschef Christel Lood

Christel Lood
Avdelningschef

Avdelningen för stöd och service

Avdelningen arbetar med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Avdelningen ansvarar för att handlägga ansökningar om insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) och Socialtjänstlagen. Avdelningen utför Personlig assistans för personer som är beviljad denna insats och som har valt kommunen som utförare. Avdelningen ansvarar också för boendestöd och habilitering.

Avdelningschef Marie Langemark

Marie Langemark
Avdelningschef

Avdelningen för boende och korttid

Avdelningen för boende och korttid arbetar med

Inom avdelningen finns också korttidstillsyn för skolungdom och mötesplats Bojen.

Avdelningschef Åsa Sörman-Paulsson

Elisabeth Wärn
avdelningschef

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun