Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

TelefonÖppettider för besökareBesöksadress
035-13 70 00Måndag-torsdagRådhuset, Kyrkogatan 5
 Kl. 08.00 - 17.00 
TelefontiderFredagPostadress
Måndag-torsdagKl. 08.00 - 16.00301 05 Halmstad
Kl. 07.00 - 17.00  
Fredag E-post
Kl. 07.00 - 16.00Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Socialförvaltningens organisation

Organisationsskiss för socialförvaltningen

Staben, kvalitetsenheten och utvecklingsenheten

Staben är socialförvaltningens administrativa stöd tillsammans med kvalitetsenheten och utvecklingsenheten. Staben arbetar bland annat med övergripande styrning, personalfrågor och ekonomi.

Kvalitetsenheten är förvaltningens administrativa stöd tillsammans med staben. Här finns tillsynsfunktionen, som har hand om försäljning och servering av alkohol och tobak och inspektion av gruppbostäder. Kvalitetsenheten ansvarar även för diarium, IT-frågor, information, fastighetsfrågor, nämndsadministration. Här sitter också kommunens handikappkonsulent. 18 maj - 31 december 2015 ingår även enheten för ensamkommande flyktingbarn.

Utvecklingsenheten arbetar med EU-projekt och strategisk verksamhetsutveckling.

Socialchef är Hans-Jörgen Wahled, kvaliteschefen heter Eric Semb och utvecklingschef är Anna Francke Wiking.

Barn- och ungdomsavdelningen

Barn- och ungdomsavdelningens verksamhet vänder sig till de barn, ungdomar och familjer som är i behov av stöd och hjälp på grund av social problematik eller relationsproblematik. Avdelningen arbetar också med stöd och behandling vid våld i nära relation.

Avdelningschef är Yvonne Oliv

Vuxenavdelningen för personer med beroendeproblematik och psykiska funktionsnedsättningar

Avdelningen arbetar med missbruksproblematik och psykiska funktionsnedsättningar.

Avdelningschef är Christel Lood.

Avdelningen för stöd och service

Avdelningen arbetar med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Avdelningen ansvarar för att handlägga ansökningar om insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) och Socialtjänstlagen. Avdelningen utför Personlig assistans för personer som är beviljad denna insats och som har valt kommunen som utförare. Avdelningen ansvarar också för boendestöd och habilitering.

Avdelningschef är Marie Langemark.

Avdelningen för boende och korttid

Avdelningen för boende och korttid arbetar med

Inom avdelningen finns också korttidstillsyn för skolungdom .

Tjänsten som avdelningschef är för tillfället vakant.