Kvalitetsenheten

Kvalitetsenheten är socialförvaltningens administrativa stöd tillsammans med staben. Här finns tillsynsfunktionen, som har hand om försäljning och servering av alkohol och tobak och inspektion av gruppbostäder. Kvalitetsenheten ansvarar även för diarium, IT-frågor, information, fastighetsfrågor, nämndsadministration och övergripande verksamhetsutveckling. Här sitter också kommunens handikappkonsulent.

Enheten nås via kommunens växel på telefon 035-13 70 00.

Enhetschef Eric Semb

Eric Semb
Enhetschef
eric.semb@halmstad.se

Kontakt

Alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Åsa Johansson
asa.johansson@halmstad.se

Emma Christensson
emma.christensson@halmstad.se

Therese Szentes
therese.szentes@halmstad.se

Försäljning och servering av alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Handikappkonsulent

Torbjörn Lagergren
torbjorn.lagergren@halmstad.se
Handikapprådet

Kommunikation

Hanna Engkvist
hanna.engkvist@halmstad.se

Egenkontroll

Therese Ek (från 20 januari)
therese.ek@halmstad.se


Gruppbostäder

Socialnämnden

Annelie Wallentin
annelie.wallentin@halmstad.se

Socialnämnden

Fastigheter

Maria Brandt
maria.brandt@halmstad.se

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2015-01-08

Dela med andra

Kontakt
Socialförvaltningen
Kvalitetsenheten

socialforvaltningen@halmstad.se
035-13 70 00
Kungsgatan 12, Box 230, 301 06 Halmstad

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun