Kontakta oss
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon Öppettider för besökare Besöksadress
035-13 70 00 Måndag-torsdag Rådhuset, Kyrkogatan 5
  Kl. 08.00 - 17.00  
Telefontider   Postadress
Måndag-torsdag Fredag 301 05 Halmstad
Kl. 07.00 - 17.00 Kl. 08.00 - 16.00  
    E-post
Fredag Se kartalänk till annan webbplats direkt@halmstad.se
Kl. 07.00 - 16.00    
Flygbild över del av Nissan och centrum

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret bildades den 1 januari 2011. Förvaltningschef är Fredrik Ottosson

Syfte och huvuduppdrag

Syftet är att effektivisera planprocessen och stärka kommunens strategiska näringslivsarbete.

Huvuduppdraget är att samordna och leda samhällsbyggandet i Halmstads kommun. Detta uppdrag innefattar bland annat översikts- och detaljplanering samt att representera kommunen som fastighetsägare.
 
Samhällsbyggnadskontorets ansvar:

  • Samordnare för tre av kommunens beslutade målområden, Bygga & Bo, Resor & Trafik samt Miljö- och Energi. Verkar som stödfunktion till övriga förvaltningars och bolags arbete inom ovan nämnda målområden.
  • Övergripande ansvar för stadsbyggnadsprocessen.
  • Samråder med övriga förvaltningar och bolag om aktuella förstudier samt förfrågningar avseende samhällsbyggnad.
  • Rådgivande till kommunstyrelsen och verksamhetsberedningen vad avser utvecklingen av det kommunala mark- och lokalbehovet.
  • Representerar Halmstads kommun som fastighetsägare.

Avdelningarna på samhällsbyggnadskontoret


Planavdelningen ansvarar för översikts- och detaljplanering. I planförfarandet tillvaratas allmänna intressen. Planavdelningen är målområdessamordnare inom Bygga & Bo, Resor & Trafik samt Miljö- och Energi.
 
Mark- och exploateringsavdelningenföreträder kommunen som fastighetsägare och genomför bl.a. köp- och försäljning av fastigheter, initierar fastighetsbildning samt sköter extern utarrendering och uthyrning av kommunens utvecklingsfastigheter. Ansvarar för kommunens exploateringsverksamhet.
 
Ekonomiavdelningensvarar för ekonomistyrning och ekonomiadministration för både samhällsbyggnadskontoret och fastighetskontoret.

 Staben  Ledningsfunktion.

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun