Byggnadskontoret

Byggnadskontoret arbetar för att kommunen ska ha en väl fungerande, tillgänglig och hållbar samhällsstruktur, som är estetiskt tilltalande och bygger på en god arkitektur. Vi ansvarar bland annat för kartförsörjning, bygglov och fastighetsregistrering.

Bygglovsavdelningen
Denna avdelning handlägger ärenden om bygglov, bygganmälan, olovligt byggande och ovårdade tomter.
Ansvarar för vårt ritningsarkiv, registrering, fakturering, skickar ut beslut och arkiverar handlingar.

Lantmäteri- och kartavdelning​
Denna avdelning svarar för fastighetsbildningen inom Halmstads kommun samt för kommunens mätnings- och kartverksamhe


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2015-03-27

Dela med andra

Kontakt
Byggnadskontoret

byggnadskontoret@halmstad.se
035-13 72 30
Box 153, 301 05 Halmstad Besöksadress: Rådhuset
Relaterade länkar

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun