Kommunens organisation

Kommunstyrelsen Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsförvaltningen Byggnadskontoret Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Hemvårdsnämnden Krisledningsnämnden Kulturnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Räddningsnämnden Servicenämnden Socialnämnden Kommunfullmäktige Stadskontoret Samhällsbyggnadsutskottet Kommunstyrelsen Fastighetskontoret Hemvårdsförvaltningen Kulturförvaltningen Miljö- och hälsoskyddskontoret Räddningstjänsten Servicekontoret Socialförvaltningen Teknik- och fritidsförvaltningen Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Teknik- och fritidsnämnden Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Valnämnden Halmstads Rådhus AB Halmstads Fastighets AB Halmstads Flygplats AB Destination Halmstad Halmstads Näringslivs AB Halmstads Energi och Miljö AB Hallands hamnar Halmstad AB Hallands Hamnar AB Kommunrevisionen Halmstads Stadsnät AB Ledningsutskottet Personalutskottet Kommunchefen Samhällsbyggnadskontoret Nämnden för Laholmsbuktens VA AB Industristaden Verksamhetsberedningen Science Park Halmstad AB (länk till extern webbplats) Ab Hallands konstmuseum (länk till extern webbplats) Laholmsbuktens VA Överförmyndare Halmstads kommuns organisationsschema

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2014-08-15

Dela med andra

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun