Kommunens organisation

Kommunstyrelsen Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsförvaltningen Byggnadskontoret Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Hemvårdsnämnden Krisledningsnämnden Kulturnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Räddningsnämnden Servicenämnden Socialnämnden Kommunfullmäktige Stadskontoret Samhällsbyggnadsutskottet Kommunstyrelsen Fastighetskontoret Hemvårdsförvaltningen Stadskontoret Kulturförvaltningen Miljö- och hälsoskyddskontoret Räddningstjänsten Servicekontoret Socialförvaltningen Teknik- och fritidsförvaltningen Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Teknik- och fritidsnämnden Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Valnämnden Halmstads Rådhus AB Halmstads Fastighets AB Halmstads Flygplats AB Halmstad & Co AB Halmstads Näringslivs AB Halmstads Energi och Miljö AB Hallands hamnar Halmstad AB Hallands Hamnar AB Kommunrevisionen Halmstads Stadsnät AB Ledningsutskottet Personalutskottet Kommunchefen Samhällsbyggnadskontoret Laholmsbuktens VA-nämnd Överförmyndarkansli AB Industristaden Verksamhetsberedningen Science Park Halmstad AB (länk till extern webbplats) Ab Hallands konstmuseum (länk till extern webbplats) Halmstads kommuns organisationsschema

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2014-02-28

Dela med andra

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun