En utskrift från www.halmstad.se

Serviceåtagande för biblioteken i Halmstad

Vad vi gör


Folkbibliotekens roller har bakgrund i Halmstad kommuns vision om hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden.
 • Folkbiblioteken är kommuninvånarnas mötesplats och är tillgängliga för alla, en plats som bidrar till sammanhållning och gemenskap.
 • Folkbiblioteken är kommuninvånarnas kunskapscentrum och stödjer ett livslångt lärande. Vi genomför olika aktiviteter för lärandet och underlättar utnyttjandet av informationsteknologi. Folkbiblioteken är viktiga för demokratin. Vi arrangerar möten med politiker, debattörer och erbjuder jämlik tillgång till information vilket är en nödvändighet för ett självständigt ställningstagande.  
 • Folkbiblioteken är upplevelserum som ger möjlighet till kulturella upplevelser och erbjuder möjlighet att delta i kreativa arrangemang. Vi arbetar särskilt för ett gränslöst och lustfyllt läsande genom att inspirera och skapa plattformar för att dela läsupplevelser.

Vad vi lovar

 • generösa öppettider där folkbiblioteken tillsammans har öppet minst 320 timmar under en vecka*
 • möjlighet att läsa 500 olika tidskrifter och 35 olika dagstidningar
 • minst 5 aktiviteter och arrangemang i veckan på olika folkbibliotek*
 • tillgång till folkbibliotekens utbud av ca. 400 000 böcker, filmer, TV-spel, ljudböcker, e-böcker, CD-skivor - oavsett vilket bibliotek du väljer att besöka.
 • e-tjänster via webbsidan som är tillgängliga 24 timmar om dygnet. Här kan du söka i bibliotekskatalogen och få boktips, med pinkod låna om och reservera dina medier och med lånekort ladda ner e-böcker, musik och söka i vissa av bibliotekens betaldatabaser
 • tillgång till internet och datorer för ordbehandling

*Gäller normal vecka utan helgdagar. Sommartid kan begränsningar förekomma.

Vad vi vill att du gör

 • följer folkbibliotekens regler för lån och datoranvändning
 • visar respekt och hänsyn mot andra besökare och bibliotekspersonal

Kontakta oss


Säkrast når du oss på bibliotek@halmstad.se eller 035-13 71 81 (stadsbiblioteket). Du kan också ringa kommunens växel på telefon 035-13 70 00 så hjälper de dig till rätt bibliotek.

Här hittar du kontaktuppgifter och öppettider för alla folkbibliotek.

Kontaktformulär för frågor och synpunkter. Vi ser till att det kommer till rätt person.

Särskild broschyr om öppettider och alla kontaktuppgifter finns på samtliga folkbibliotek. Du kan också se vårt program- och utställningsutbud i särskild programfolder som finns på alla folkbibliotek.

Om vi inte håller vad vi lovar eller om du har andra synpunkter på vår verksamhet, meddela oss gärna detta via Åsikten, kommunens system för att ta hand om synpunkter, beröm och klagomål.
Sidansvarig: Peter Ljungman
Sidan uppdaterad: 2012-08-23

http://www.halmstad.se/omkommunen/demokratiochpolitik/insynochpaverkan/serviceataganden/serviceatagandeforbibliotekenihalmstad.5991.html