Serviceåtaganden


- vad du har rätt att vänta dig av kommunen när du kontaktar oss

Du som möter kommunens verksamheter känna att du har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra. Du liksom alla andra ska känna att du får ett professionellt och bra bemötande.

För att du som kommuninvånare ska veta vad du har rätt att vänta dig när du använder den kommunala servicen har Halmstads kommun tagit fram serviceåtaganden. Vi har ett övergripande serviceåtagande som gäller för hela Halmstads kommun samt följande serviceåtaganden för olika förvaltningar och verksamhetsområden:

Barn- och ungdomsförvaltningen

Byggnadskontoret

Fastighetskontoret

Hemvårdsförvaltningen

Kulturförvaltningen

Miljö- och hälsoskyddskontoret

Räddningstjänsten

Samhällsbyggnadskontoret

Socialförvaltningen

Stadskontoret

Teknik- och fritidsförvaltningen

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Vi vill veta vad du tycker


Om vi inte håller vad vi lovar eller om du har andra synpunkter på vår verksamhet, meddela oss gärna detta via Åsikten, kommunens system för att ta hand om synpunkter, beröm och klagomål.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2015-02-02

Dela med andra

Kontakt
Stadskontoret
Avdelningen för ekonomi och styrning
Peter Ljungman
Verksamhetscontroller
peter.ljungman@halmstad.se
072-224 47 77

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun