Halmstads kommunarkiv

- vi vårdar Halmstads historia


Begränsade öppettider: onsdagen den 4:e mars stänger arkivet kl 14:00

Bild arkivvolym

Var finns vi?

Ni hittar oss på Patrikshillvägen 7, i bottenplanet på Patrikshills äldreboende.

Öppettider

Vi har öppet måndag till torsdag 9-12 och 13-15 samt fredagar 9-12. Detta är kommunarkivets normala öppettider - begränsningar kan förekomma. Ta gärna kontakt med arkivets personal innan du planerar att besöka oss.

Personal

Vi som arbetar i arkivet, och som gärna hjälper dig är: arkivarie Linda Zachrisson, arkivassistenter Ulla Christine Nilsson och Ameli Calebson.

Kopiering

Du får gärna använda vår kopiator. De första 9 sidorna är gratis, sedan kostar varje kopia 3 kronor enligt kommunens avgiftstaxa.

Sekretess

Vissa handlingar i kommunens arkiv omfattas av sekretess. Detta gäller handlingar och akter som är yngre än 70 år. Om du vill se handlingar som innehåller sekretess måste vi veta vem du är och vad du behöver uppgifterna till för att vi ska kunna ta ställning till om du kan få tillgång till informationen.

Kommunarkivet är slutarkiv för de kommunala myndigheterna och bolagens arkiv. Vi har beviljats inlåningsrätt från Riksarkivet vilket innebär att vi kan låna in arkivhandlingar från andra arkivinstitutioner i landet.

En av våra främsta uppgifter är att tillhandahålla handlingar enligt offentlighetsprincipen. Utbildning och information till anställda, i arkiv- och dokumenthanteringsfrågor, är också en viktig del av våra arbetsuppgifter.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2015-03-02

Dela med andra

Kontakt
Stadskontoret
Kommunarkivet
Linda Zachrisson
Kommunarkivarie
kommunarkiv@halmstad.se
035-13 73 89
Box 153, 301 05 Halmstad

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun