Halmstads kommunarkiv

Välkommen till Halmstads kommunarkiv - vi vårdar Halmstads historia

Kommunarkivet är slutarkiv för de kommunala myndigheterna och bolagens arkiv.
En av våra främsta uppgifter är att tillhandahålla handlingar enligt offentlighetsprincipen. Utbildning och information till anställda, i arkiv- och dokumenthanteringsfrågor, är också en viktig del av våra arbetsuppgifter.

Arkivbildare

Mellan åren 1863-1951 innehåller arkivet handlingar från två municipalsamhällen och 16 kommuner. För tiden 1952-1973 finns handlingar från åtta kommuner och en köping. Halmstads stad omfattar perioden 1863-1970.

Till nuvarande Halmstads kommun, som bildades 1971, har ett antal mindre kommuner inkorporerats. Vilka kan du se om du klickar på länken nedan. Dessa kommuners arkiv förvaras också i kommunarkivet.
Halmstads kommunträdWord

Arkivet innehåller också enstaka enskilda privata arkiv, som bedrivit verksamhet som kommunerna eller Halmstads stad övertagit. Några exempel är Sällskapet Halmstads barnkrubbor, Halmstads Privata Förlossningshem och Halmstads Turisttrafikförening.
Här kan du se vilka enskilda arkiv som finns på kommunarkivet Word

Vi förvarar också arkiv från de kommunala bolagen, kommunalförbund och kommunala stiftelser.
Här kan du se vilka kommunala bolag m.m. som finns på kommunarkivet Word

Inlåningsrätt

Vi har beviljats inlåningsrätt från Riksarkivet. Detta innebär att vi kan låna in handlingar från både Riksarkivet och Landsarkiven med flera arkivinstitutioner.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2014-04-24

Dela med andra

Kontakt
Kommunarkivet
Alexander Kurtz
Vikarierande kommunarkivarie
kommunarkiv@halmstad.se
035-13 73 89
Box 153, 301 05 Halmstad

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun