Diarium

Ett diarium är ett register för kommunens allmänna handlingar såsom brev, yttranden och beslut. Alla har rätt att ta del av det som finns i diariet.

Varje nämnd i kommunen har ett diarium som sköts av registrator.

Här kan du söka i kommunens diarium (utom byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden).

Vad finns i diariet?

Kommunens offentliga handlingar finns i diariet. I diariet hittar du det mesta av den kommunikation som sker mellan kommunen, medborgarna och andra myndigheter som till exempel inkommen och utgående post.

Tre exempel:

  • Om du skriver ett brev till teknik- och fritidsförvaltningen hamnar dessa handlingar i teknik- och fritidsnämndens diarium.
  • Om Halmstads kommun ger sin syn på Länsstyrelsens planer på vindkraftverk, hamnar detta yttrande i kommunstyrelsens diarium.
  • Om barn- och ungdomsnämnden fattar ett belut om hur de ska jobba med jämställdhet i förskolan, finns beslutet i barn- och ungdomsnämndens diarium.

Vad finns inte i diariet?

Vissa ärenden/handlingar är inte offentliga enligt sekretesslagen. Det finns också regler i personuppgiftslagen som gör att vissa uppgifter om enskilda personer inte kan publiceras i kommunens diarier på internet.

Följande uppgifter är dolda i diariet:

  • sekretssbelagda uppgifter
  • personnummer
  • namn i vissa fall
  • känsliga personuppgifter
  • andra uppgifter som kan vara intrång i en enskilds personliga integritet

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2014-06-18

Dela med andra

Kontakt
Stadskontoret
Kommunkansliet
Vibeke Österblad
Registrator
vibeke.osterblad@halmstad.se
035- 13 73 13

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun