Diarium

Ett diarium är ett register för kommunens allmänna handlingar såsom brev, yttranden och beslut inom kommunen och mellan kommunen, invånare och andra myndigheter. Alla har rätt att ta del av det som finns i diariet.

Varje nämnd i kommunen har ett diarium som sköts av registrator.

Här kan du söka i kommunens diarium. För handlingar från byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden behöver du kontakta respektive nämnds kontaktperson.

Vad finns inte i diariet?

Vissa ärenden/handlingar är inte offentliga enligt sekretesslagen. Det finns också regler i personuppgiftslagen som gör att vissa uppgifter om enskilda personer inte kan publiceras i kommunens diarier på internet.

Följande uppgifter är dolda i diariet:

  • sekretssbelagda uppgifter
  • personnummer
  • namn i vissa fall
  • känsliga personuppgifter
  • andra uppgifter som kan vara intrång i en enskilds personliga integritet

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2014-12-02

Dela med andra

Kontakt
Stadskontoret
Kommunkansliet
Vibeke Österblad
Registrator
vibeke.osterblad@halmstad.se
035- 13 73 13

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun