Revisionsrapporter

Varje år granskar och kontrollerar revisorerna utvalda delar av kommunens verksamhet. Granskningarna dokumenteras löpande i form av revisionsrapporter som redovisas till fullmäktige.

Revisorerna ska årligen pröva om:

  • Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • Räkenskaperna är rättvisande
  • Styrelsens och nämndernas interna kontroll är tillräcklig

Revisionsprocessen avslutas med att årets alla granskningsinsatser analyseras och bedöms i en revisionsberättelse som lämnas till fullmäktige. I revisionsberättelsen framgår om målen för den kommunala verksamheten har uppfyllts under året.

Revisionsåret sträcker sig fram till att bokslutet för föregående år är granskat och klart vilket vanligen är i april.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2014-05-23

Dela med andra

Kontakt
Kommunrevisionen

kommunrevisionen@halmstad.se
Box 153, 301 05 Halmstad
Relaterade länkar

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun