Jämförelser med andra kommuner

Kommunala uppföljningar och jämförelser

Halmstads kommun arbetar med olika uppföljningar och utvärderingar av kommunens verksamhet. De flesta uppföljningar och utvärderingar sker på verksamhetsnivå medan några sker på kommunnivå. Att känna till och öka kunskapen om vad de som använder våra tjänster tycker är viktigt för att vi ska kunna förbättra vår verksamhet. Likaså är det viktigt att känna till var kommunen befinner sig i jämförelse med andra kommuner.

Så tycker invånarna om Halmstads kommun

I medborgarundersökningen får invånarna tycka till om Halmstad och dess verksamheter. Invånarna betygsätter följande tre områden: kommunens verksamhet, kommunen/regionen som en plats att bo och leva på samt det inflytande invånarna har på verksamheterna. Medborgarundersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB).

Öppna jämförelser

Öppna jämförelser


Sveriges kommuner och landsting publicerar rapporten öppna jämförelser inom ett antal områden. I öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för.

Läs mer om öppna jämförelser och ta del av rapporterna på SKL:s webbplatslänk till annan webbplats

Kommunens Kvalitet i Korthet

Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet är att ge kunskap om kvaliteten på kommunens verksamhet för att skapa underlag till en dialog mellan invånare och förtroendevalda. Resultatet av undersökningen används också som underlag i vårt utvecklings- och förbättringsarbete.

Här är det bäst att bo

Nyhetsmagasinet Fokus rankar Sveriges kommuner utifrån 30 olika faktorer i undersökningen Här är det bäst att bo.länk till annan webbplats I 2014 års undersökning rankas Halmstad på plats 22 av landets 290 kommuner.

Finansiell profil - jämförelse med andra

Kommunforskning i Västsverige (KFi) har sedan ett antal år tillbaka arbetat med att ta fram modeller för finansiella jämförelser. En av de mest använda modellerna bygger på fyra viktiga aspekter ur ett finansiellt perspektiv — långsiktig beredskap, kortsiktig beredskap, riskförhållanden samt kontroll över den finansiella utvecklingen. Läs mer om KFi:s rapport finansiell profil.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2014-07-01

Dela med andra

Kontakt
Stadskontoret
Avdelningen för ekonomi och styrning
Peter Ljungman
Verksamhetscontroller
peter.ljungman@halmstad.se
072-224 47 77

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun