Det här gör vi 2013-2015

En sammanställning över mål och aktiviteter i verksamhets- och affärsplanerna

Utifrån kommunfullmäktiges planeringsdirektiv med budget utarbetar nämnder och bolagsstyrelser varje år verksamhets- och affärsplaner. I dessa finns de verksamhetsmål som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta med under året, samt de viktigaste aktiviteter som görs för att nå målen.

Verksamhetsmålen antas inom kommunens nio målområden, och visar på vad  nämnderna och bolagsstyrelserna anser är väsentligt för att nå kommunfullmäktiges konkretiserade mål. Nämnden eller bolagsstyrelsen kan också anta verksamhetsmål för sin interna verksamhet, avseende exempelvis personal eller jämställdhet.

I Det här gör vi 2013-2015PDF kan du läsa en sammanställning över de verksamhetsmål och aktiviteter som beslutats av nämnder och bolagsstyrelser.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2014-03-31

Dela med andra

Kontakt
Stadskontoret
Avdelningen för ekonomi och styrning
Peter Ljungman
Verksamhetscontroller
peter.ljungman@halmstad.se
072-224 47 77

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun