Ekonomi och styrning

Halmstads kommun styrs politiskt med utgångspunkt från det planeringsdirektiv med budget som årligen beslutas av kommunfullmäktige. Arbetet med att ta fram planeringsdirektivet utgår ifrån kommunens vision och värdegrund.

Planeringsdirektivet innehåller mål för vad verksamhet ska uppnå samt ekonomi för året med plan för de nästkommande åren. Planeringsdirektivet ligger till grund för de verksamhets- och affärsplaner som utarbetas av nämnder och bolag.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2013-11-01

Dela med andra

Kontakt
Stadskontoret
Ekonomi och styrning
Stefan Sorpola
Ekonomichef
stefan.sorpola@halmstad.se

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun