Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vanliga frågor och svar

2012-09-23
Här listar vi svaren på några av de vanligaste frågor vi får ang branden.

Vad var orsaken till branden?


Det vet vi inte nu.

När kör ni tutan?


Tutorna ljuder när det är stor risk för människors hälsa. Räddningstjänsten bedömde att röken inte var hälsovådlig så länge den blåste över havet.

Varför väntade man med att släcka branden?
Branden var mycket omfattande och det var till en början risk för en explosion. När det är kemikalier som brinner är det också risk för farliga reaktioner vid en släckning. Vatten som används vid släckningen kan rinna ut i havet och ta med sig giftiga ämnen. På söndagkvällen var det risk att röken skulle blåsa in över Halmstad. Räddningstjänsten använde vattenkanoner för att "tvätta ner" röken men det räckte inte. Då togs beslutet att påbörja en släckning. Man väntade till sen kväll för att så få människor skulle vara ute som möjligt.

Hur farligt var det att vistas i röken?
Direkt vid branden fanns nitrösa gaser som är farligt. Alla mätningar av luftkvaliteten i Halmstad och Laholm visar hittills att nivåerna av hälsofarlig rök låg under riskvärdena. Men det är aldrig bra att få i sig brandrök. Därför uppmanades allmänheten att undvika röken.

Om jag har fått huvudvärk, ont i halsen eller andra symtom efter att ha vistats i röken — vad gör jag då? Behöver man vara orolig?


Läs medicinsk information på Region Hallands webblänk till annan webbplats

Varför luktade det klor?
Det fanns klorgas i röken men mätningar visade inga utslag vilket innebär att det var under riskvärdena.

Hur kommer detta påverka naturen? Neutraliserar vattnet gaserna såpass mycket så att det inte kommer att vara skadligt eller kommer det att påverka det djur och natur något?


Det är ännu för tidigt att säga något. Det finns en grupp med miljöexpertis från Länsstyrelsen och kommunen som arbetar med analys och konsekvensbeskrivning. Vi väger noga alla beslut med tanke på både miljö och människor. Prover har tagits men det kommer att ta några dagar innan svaren är klara.

Jag är lantbrukare. Kan mina djur ha blivit skadade?


Du som är lantbrukare kan få råd av din besättningsveterinär.

Är skolor och annan kommunal verksamhet öppna?


Ja.

Jag hade stängt dörrar och fönster, men har bara filter i mina ventilationsluckor och kan inte stänga dem. Behöver jag vara orolig?
Enligt Region Hallands medicinska experter är filter OK. Det skyddar.

Vilken typ av kemikalier var det som brann?
Det var bland annat NPK (konstgödsel), natriumnitrit och urea.

Har du själv en fråga som inte syns här eller som du inte hittar svaret på via www.halmstad.se hör av dig till:

Medicinska frågor: 1177
Övriga upplysningar: 13 70 00

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun