Nyhetsarkiv – Uppleva & Göra

 • 2015-02-25
  Bland äppelhyllor och språkväskor - ställ frågor om barns språkutveckling 

  I samband med europeiska logopeddagen kommer det på Stadsbiblioteket (6/3) samt biblioteken i Söndrum (3/3), Fyllinge (4/3), Vallås (5/3) och Oskarström (5/3) finnas möjlighet att ställa frågor till logopeder. Bland äppelhyllor länk till annan webbplats och språkväskor erbjuds föräldrar eller pedagoger i lugn och ro ställa frågor om barns tal- och språkutveckling, flerspråkighet, stamning, eller läs- och skrivsvårigheter. 
 • 2015-02-13
  Sjuka almar längs Strandgatan tas ner
  Tisdagen den 24 februari inleds arbetet med att fälla sjuka almar längs Strandgatan. Parkeringarna stängs av medan arbetet pågår, och även framkomligheten på gång- och cykelbanan kan påverkas.
 • 2015-02-12
  Planeringen för en bro till stranden i Gullbranna i full gång
  Direkt efter förra sommaren inledde teknik- och fritidsförvaltningen samverkan inför ett eventuellt brobygge över Genevadsån, ner till stranden i Gullbranna, trots att finansieringen då inte var klar. I budgeten som klubbades av kommunfullmäktige i december så fick förvaltningen investeringsmedel till en permanent bro, och nu har arbetet intensifierats.
 • 2015-02-02
  Maria Friberg - foto och video
  Halmstads Konsthall visar ett urval av fotografier där Maria Friberg undersöker människans förhållande till naturen, olika maktpositioner men även hur tekniken idag har blivit en naturlig del av vår vardag. Utställningen med Maria Friberg – en av Sveriges främsta fotografer inom iscensatt fotografi – invigs den 4 februari kl. 17.00.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2014-02-07

Dela med andra

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun