Nyhetsarkiv – Miljö & Energi

  • 2011-09-30
    Fortsatt energi- och klimatrådgivning i Halmstads kommun
    Regeringen har i sin budgetproposition föreslagit ett förlängt stöd med 140 miljoner kronor till kommunerna för att bedriva energi- och klimatrådgivning för åren 2013-2014. Det innebär att invånare och företag i Halmstads kommun kan få fortsatt information och oberoende rådgivning i hur de kan minska sina energikostnader.
  • 2011-09-26
    Nya taxor för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn
    Från årsskiftet beräknas en höjning av timavgiften att träda i kraft för tillsyn av verksamheter som omfattas av miljöbalken, strålskyddslagen och livsmedelslagstiftningen. Samtidigt kommer verksamheter som omfattas av livsmedelslagstiftningen att delas in i nya och fler riskklasser. Det är resultatet från den översyn som har gjorts utifrån bland annat Livsmedelsverkets justerade regler.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2014-02-05

Dela med andra

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun