Nyhetsarkiv – Miljö & Energi

  • 2014-10-20
    Röjning för biologisk mångfald i Åled
    På kommunens mark i Åled ska den biologiska mångfalden blomstra. I dag inleder Länsstyrelsen I Halland insatser för att återskapa Åleds grustäkt. Åtgärderna ska rädda det unika djur- och växtliv som finns i sand- och grusmarker. Maskiner kommer att användas för att röja träd och sly.

  • 2014-10-07
    Filter renar dricksvatten i Halmstad
    Små mängder flamskyddsmedel har tidigare hittats i grundvattnet vid Mickedala vattenverk. Med anledning av Kalla Faktas reportage om påverkat dricksvatten vill Halmstads kommun åter poängtera att halterna är så låga att det inte är någon fara att dricka det kommunala vattnet.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2014-02-05

Dela med andra

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun