En utskrift från www.halmstad.se

Nyhetsarkiv – Förskola & Skola

  • 2009-08-21
    Halmstads särskolor och resursskolor får pengar till matematikutveckling
    Matematikutvecklingsarbetet "Slå ett slag för matematiken" i Halmstad får 400 000 i statsbidrag från Skolverket. Med detta tillskott av pengar kan det processinriktade arbetet, som fokuserar på matematiken i ett 1-16-årsperspektiv, förstärkas och spridas ytterligare.
  • 2009-08-17
    Kärnverksamheten värnas i barn- och ungdomsförvaltningens förslag till besparingar
    Värna kärnverksamheten, undvika att varsla tillsvidareanställd personal och fokusera på de ekonomiska förutsättningar och medel förvaltningen faktiskt har. Så kan man kort sammanfatta det förslag som ligger inför den politiska slutdiskussion som pågår inför barn- och ungdomsnämndens kommande beslut den 31 augusti. — Som förslaget ligger behöver ingen tillsvidareanställd personal varslas i nuläget. Det är viktigt och positivt för den fortsatta verksamheten och framtiden, säger Ann-Charlotte Westlund, ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Halmstad.

Sidansvarig:Maria Wikland
Sidan uppdaterad: 2015-02-17

http://www.halmstad.se/nyhetsarkiv/nyhetsarkivforskolaskola.79.html