En utskrift från www.halmstad.se

Nyhetsarkiv – Bygga & Bo

 • 2015-04-15
  Ansökan om bygglov för uppförande av 8 st. murar på fastigheten HUSAREN 1
  Till byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om bygglov för uppförande av 8 st. murar på fastigheten Husaren 1Byggnationen innebär en avvikelse från detaljplanen då den läggs på mark som inte får bebyggas.Den som anser sig berörd av åtgärden har möjlighet att senast 2015-05-04
  komma in med skriftliga synpunkter till:
  Halmstads kommun
  Byggnadskontoret

  Box 153, 301 05 Halmstad eller
  E-post: byggnadskontoret@halmstad.se
  Uppge BN 2015-224, namn och adress. Handlingar i ärendet hittar du härPDF

Sidansvarig:Anne Johansson
Sidan uppdaterad: 2014-02-05

http://www.halmstad.se/nyhetsarkiv/nyhetsarkivbyggabo.77.html