En utskrift från www.halmstad.se

Kommunrådet Henrik Oretorp invald i nätverk kring folkhälsofrågor

Nyheten publicerad: 2012-03-01
Henrik Oretorp (C), kommunråd i Halmstad blev i går invald som ersättare i det världsomspännande nätverket Healthy Cities. Halmstads kommun är en av medlemmarna nätverket som arbetar med folkhälsofrågor. I veckan har nätverket hållit årsmöte och bland annat valt nya ledamöter till sin styrelse. Henrik Oretorp är i sin roll som kommunråd och ordförande i folkhälsorådet, kommunens representant i nätverket och nu även invald ersättare i dess svenska styrelse.
– Det ska bli kul att arbeta närmare med de folkhälsofrågor som nätverket driver och jag tror Halmstad har en hel del erfarenheter att dela med sig av. Nästa år kommer årsmötet på mitt initiativ att hållas i Halmstad vilket känns roligt, säger Henrik Oretorp (C).

Healthy Cities är ett världsomspännande nätverk med medlemmar i över 1200 städer spridda på 30 länder. I nätverket som har startats på initiativ från WHO, ingår förutom politiker även tjänstemän med fackkunskap inom folkhälsofrågor.

Nätverkets arbete syftar till att analysera och ta fram förslag till åtgärder som ska skapa en jämlik folkhälsa. Arbetet bedrivs genom tre temagrupper med ansvar för var sitt område - socioekonomiska analyser utifrån bostadsområden, hälsosam samhällsplanering och fysisk aktivitet.
 

För mer information kontakta:


Henrik Oretorp (C), ordförande kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, tel, 070-334 75 13, henrik.oretorp@halmstad.se
Sidansvarig:Andrea Egerlundh
Sidan uppdaterad: 2012-03-01

http://www.halmstad.se/nyhetsarkiv/2012/kommunradethenrikoretorpinvaldinatverkkringfolkhalsofragor.7046.html

Relaterade länkar