Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

2-3 juli facklas naturgas på Karl Ifvarssons gata

2012-07-02
Under måndagen och tisdagen kommer EON att fackla den naturgas som finns kvar i tankstationen på Karl Ifvarssons gata. Fackling innebär att gasen strömmas ut genom ett rör.  Vid förfarfarandet kan gasutsläppet låta och allmänheten kan se flammor, vilket är helt i sin ordning.
Fordonstankstationen på Karl Ifvarssons gata ska tas ut drift och är ersatt med en ny station på Frennarpsvägen/Växjövägen (OKQ8-macken).  Naturgasen som finns kvar i tankstationen kommer 2-3 juli att strömmas ut genom ett vertikalt rör och för att minska påverkan av växthusgas förbränns naturgasen istället för att bara låta den stiga till väders.

Facklingen sker på Teknik- och fritidsförvaltningens förrådsområde där endast obrännbart material förvaras i närheten.Räddningstjänsten finns på plats för att bevaka hanteringen.

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun