En utskrift från www.halmstad.se

Snö på tak och stora vattenflöden när snön töar - se över ditt närområde

Nyheten publicerad: 2010-02-26
Som fastighetsägare måste du tänka på att när snön smälter finns det risk för översvämningar.

• Se till att mark- och dagvattenbrunnar inte är täckta med is och snö.

• Kontrollera att hängrännor och stuprör inte är igensatta av löv, snö eller is.

• Se till så att snödrivor inte förhindrar smältvattnet att nå dagvattenbrunnarna.

• Ta bort stora snödrivor från byggnadens fasader.

• Ta bort värdefulla föremål från källare som kan översvämmas. Läs mer om källaröversvämningar här.

• Överväg att köpa en dränkbar pump för att tömma källaren om du bor inom ett område med stor risk för översvämning.

• Bor du nära vattendrag som lätt kan översvämmas bör du förbereda för att bygga invallningar runt ditt hus med exempelvis sand eller sandsäckar.

Bryt strömmen vid översvämning i källaren eftersom vattnet kan bli strömförande. Men se till så att eventuella dräneringspumpar inte stannar.

Sidansvarig:Anna Wallefors
Sidan uppdaterad: 2010-03-01

http://www.halmstad.se/nyhetsarkiv/2010/snopatakochstoravattenflodennarsnontoarseoverdittnaromrade.3261.html