Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunfullmäktige sammanträder 25 februari

2010-02-17
Kommunfullmäktige i Halmstads kommun kallas till sammanträde på Rådhuset torsdagen den 25 februari, kl 18.30. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. På 4:e våningen i Rådhuset finns åhörarläktare dit allmänheten är välkommen.
Sammanträdet inleds med

- Allmänhetens frågestund

- Information om OPUS – gemensamma planeringsförutsättningar som en del i verksamhetsberedningen

Dagordning


1) Val av justerare
2) Antagande av detaljplan för Halmstad 9:158 m fl, Sofieberg, norra delen
3) Svar på motion om upprustning av Östra Strandens fritidsområde
4) Avgiftstaxa för kommunal barnomsorg i Halmstads kommun
5) Renhållnings-taxans fasta del samt översyn av taxekonstruktionen
6) Halmstads kommuns ansvar i samband med lag om handel med vissa receptfria läkemedel
7) Valärenden
8) Anmälningsärenden

Lars-Roland Broström
Kommunfullmäktiges ordförande

Mats Wallmark
Sekreterare

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun